Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme, bir ülkedeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca bir kişinin ülkeden ayrılması gerektiğine dair...
Ana SayfaMakalelerAile HukukuTürk vatandaşlığına gerekli belgeler

Türk vatandaşlığına gerekli belgeler

Türk vatandaşlığına gerekli belgeler

Türk vatandaşlığına gerekli belgeler
Türk vatandaşlığına gerekli belgeler

Türk vatandaşlığına gerekli belgeler

[njwa_button id=”540″]

Türkiye’de uzunca bir süredir müdahalesiz olarak yasal olarak ikamet eden bireylerin başvurabileceği vatandaşlık edinme yöntemine ikamet yoluyla Türk vatandaşlığı denir.

Türk vatandaşlığını kazanmanın birçok seçmeli yolu vardır. Bu ikamet tipik olarak olağanüstü niteliktedir ve olağanüstü önkoşullara sahiptir. Örneğin evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı ve girişim yoluyla Türk vatandaşlığı. Yurt içinde Türk vatandaşlığı daha geniş bir niteliktedir. Ev yoluyla vatandaşlık elde etmek, genel olarak vatandaşlık elde etmek olarak da adlandırılır.

Genel olarak Türk vatandaşlığı edinme yolları hakkında “Türk vatandaşlığına başvuru” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz. Bu yazıda, Türk vatandaşlığının yurt içinden alınmasının olağanüstü meselesinde bu konuyu ele alacağız.

Yurt içinden Türk vatandaşlığı elde etmenin en yetkin yöntemine ilişkin kılavuzlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer almaktadır. Döngünün nasıl işlediğine ve prosedürel faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin yönergeler, benzer bir düzenlemenin kullanımına ilişkin kılavuzda yer almaktadır.

Önemli: Türk vatandaşlığına başvurular, özel bilgi gerektiren çok sayıda usul yönteminden oluşmaktadır. Bu görevler içinde en ufak bir hata-uygulama, bir işten sonuç bile uygulama döngüsü genişletme isteminde bulunması. Hep birlikte böyle bir durumu yaşamamak için, başvuru öncesinde ve başvuru etkileşimi sırasında yabancı bir yönetmelikte başarılı bir hukuk danışmanıyla çalışmak önemlidir.

 

İkamet ile Türk Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?

[njwa_button id=”540″]

Türk Vatandaşlığı başvurusunun yapılma nedenine bağlı olarak gerekli şartlar da değişmektedir. Ayrıca, her başvuru için gerekli olan genel şartlar vardır. Genel şartlara ilişkin yönetmelik Türk Vatandaşlığı kanunu’nun 11. maddesinde yer almaktadır. Madde yönetmeliğine göre, ikamet yoluyla vatandaşlığa başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru sahibi açısından yetişkin ve ayırt edici bir güce sahip olmak, (Başvuru sahibinin bulunduğu vatandaşlıktaki kurallara göre değerlendirme yapılır, kişi vatansız ise Türk Medeni Kanunu uygulama alanı bulur),
 • Başvuru yapılmadan önce Türkiye’de 5 yıl aralıksız yaşamış olmak,
 • Davranışlarıyla Türkiye’ye yerleşme kararı olduğunu göstermek (örneğin; Türkiye’de gayrimenkul satın almak, iş kurmak, herhangi bir işte çalışmak, Türkiye’de eğitimini tamamlamak),
 • Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak düzeyde bir gelir veya mesleğe sahip olmak,
 • İyi bir ahlaka sahip olmak, toplumun değerlerine ters düşecek kötü bir alışkanlığa sahip olmamak
 • Asgari düzeyde Türkçe konuşma yeterliliğine sahip olmak sosyal yaşamı sürdürebilmek,
 • Ulusal güvenliği ve kamu düzenini bozacak durumda olmamak,
 • Genel sağlık için tehdit oluşturacak bir hastalığa sahip olmamak.

Yukarıda belirtilen koşullar, ikamet yoluyla Türk vatandaşlığına başvurmak için gerekli koşullardır. Koşullardan herhangi birinde eksiklik varsa ve bu durum tespit edilirse, başvuru reddedilir. Bir kişinin dikkat etmesi önemlidir; Bazen koşulları olmasına rağmen, idarenin yanlış bir değerlendirmesi sonucu başvurusunun reddedilmesiyle karşı karşıya kalabilir.

Böyle bir sonuca yol açmamak için sürecin etkin bir şekilde takip edilmesi gerekir ve başvuru yapılırken yasal dayanağın doğru oluşturulması gerekir.

[njwa_button id=”540″]

İkamet yoluyla Türk vatandaşlığına başvurmak için gerekli belgeler

Türkiye Vatandaşlık İşlemleri
Türkiye Vatandaşlık İşlemleri

İkamet yoluyla Türk vatandaşlığına başvururken hazırlanacak belgeler ilgili yönetmeliğin 17nci maddesinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Genel olarak Türk vatandaşlığı alma isteğini belirten başvuru formu,
 • Başvuranın hangi eyaletten olduğunu belirten belge (pasaport v.b), vatansızlık durumunda ilgili belge,
 • Kimlik verilerini içeren belge (doğum belgesi, kayıt ofisi örneği vb.)),
 • Evli ise eşi ve çocukları ile aile bağlarını kanıtlayan bir belge,
 • Medeni durumunu gösteren belge, evli ise evli olduğunu gösteren belge, boşandığını gösteren belge, dul ise eşinin öldüğünü gösteren belge,
 • Başvuru sahibi birinci veya ikinci derecede bir Türk vatandaşı ile akraba ise, bu kişilerin ikametgah kayıt bürosu örneği,
 • Başvuranın genel sağlığını tehlikeye sokan herhangi bir hastalıktan muzdarip olmadığına dair sağlık belgesi (bu sertifikanın esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir),
 • Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Türkiye’de geçimlerini sağlayabileceklerine dair belge (örneğin çalışma izni, vergi belgesi, taahhüt beyanı),
 • Başvuru süreci tamamlanana kadar olan süre için geçerli oturma izni,
 • Bir suç nedeniyle son haline gelmiştir, örneğin bir mahkeme kararı ise ,
 • İşlem ücretinin ödendiğine dair belge,
 • Başvuru tarihinden beş yıl önce sürekli olarak Türkiye’de ikamet ettiğini gösteren belge (il emniyet müdürlüğüne giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge),

Bu şekilde ikamet yoluyla Türk vatandaşlığı için temel belgeler gerekli olmakla birlikte, özel durumun özelliklerine bağlı olarak, özellikle başvuru sahibi için bazı ek belgeler gerekebilir. Bütün bunlar prosedürü uzatabilir. Bu nedenle uygulamanın en başından itibaren etkin bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.

[njwa_button id=”540″]

İkamet Yoluyla Vatandaşlık Başvurusu Süreci

Türk Vatandaşlık Avukatı
Türk Vatandaşlık Avukatı

Türk vatandaşlığı alabilmek için izlenmesi gereken sürecin detayları 16. Maddede ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin devamında yer almaktadır. Sürecin aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Valiliğe veya yabancı temsilciliklere gerekli usule uygun olarak başvuru yapılır. Bu başvuru vekaletname ile yapılabileceği gibi kişi tarafından da yapılabilir. Bununla birlikte, sürecin zorluğu, karmaşıklığı ve idarenin uygulamadaki hatalı eylemleri göz önüne alındığında, bir avukattan yardım istemek en sağlıklı olacaktır.
 • Gerekli başvurunun ön incelemesi başvuru makamı tarafından yapılır.
 • Ön inceleme aşamasında; bazen kişinin hatalı başvurusu, bazen de idarenin hatası nedeniyle reddedilebilir. Bu nedenle başlangıç sürecinin doğru ve etkin takibi önemlidir.
 • Bu aşamadan sonra bir güvenlik araştırması yapılacaktır. Kişinin ulusal güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık için bir tehdit olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılır. İyi ahlakı, geliri, sağlık sigortası vb. Olup olmadığı. bakılır. Sonunda, kişi hakkında bir dosya oluşturulur.
 • Soruşturmanın tamamlanmasının ardından il müdürlüğüne iade edilen dosya Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna gönderilir. Başvuru sahibi Komisyon tarafından görüşmeye tabi tutulur.
 • Mülakat yoluyla başvuru sahibinin Türkçe konuşma yeterliliği, nasıl geçimini sağladığı ve sosyal hayata uyum sağlayıp sağlamadığı belirlenir. Görüşme sonucunda oluşan görüş görüşme formuna yazılır.
 • Mülakat sonucunda tüm şartların yerine getirildiği ve Türk vatandaşlığına geçmenin önünde herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilirse, başvuru sahibinin dosyası il müdürlüğü tarafından karara bağlanmak üzere Bakanlığa gönderilir.
 • Mülakat sonucunda başvuru sahibinin şartları yerine getirmediği veya Türk vatandaşlığına geçmenin önünde engel bulunduğu tespit edilirse dosya Bakanlığa gönderilmez. Başvuru sahibine bildirim yoluyla durum bildirilir.
 • Tüm bu aşamalarda, bazen operasyonlar devam etmekte bırakılabilir. Diğer bir deyişle, yönetim işlemi gereken süre içinde gerçekleştiremeyebilir. Bu nedenle, süreci yakından izlemek gereklidir.

Yukarıda gösterdiğimiz uygulama aşamaları oldukça karmaşık detaylar içermektedir. Başvuruyu alanınızda uzman bir avukatla takip etmemek sürecin çok uzun sürmesine ve hatta olumsuz sonuçlara yol açmasına neden olabilir. Bu nedenle, süreci bir avukatla takip etmek önemlidir.

[njwa_button id=”540″]

İkamet yoluyla vatandaşlık başvurusu prosedürü

İkamet yolu ile vatandaşlık
İkamet yolu ile vatandaşlık

Türk vatandaşlığı alma prosedürünün detaylarına 16ncı maddede ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin devamında ulaşabilirsiniz. Prosedürün adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gerekli usule uygun olarak Valiliğe veya yabancı misyonlara başvuru yapılır. Bu başvuru bir avukatın vekaleti ile değil, aynı zamanda kişinin kendisi tarafından da yapılabilir. Bununla birlikte, prosedürün zorluğu ve karmaşıklığı ve idarenin uygulamadaki hatalı eylemleri göz önüne alındığında, bir avukattan yardım istemek en sağlıklıdır.
 • Başvuru makamı gerekli başvurunun ön incelemesini yapar.
 • Ön inceleme aşamasında, bazen başvuru, kişinin hatalı bir başvurusu nedeniyle, bazen de idarenin bir hatası nedeniyle reddedilebilir. Bu nedenle, ilk prosedürün doğru ve etkili bir şekilde takip edilmesi önemlidir.
 • Bu aşamadan sonra bir güvenlik kontrolü yapılır. Kişinin ulusal güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık için tehdit oluşturup oluşturmadığı kontrol edilir. İyi ahlak, gelir, sağlık sigortası vb. Olup olmadığı kontrol edilir. Son olarak, kişi üzerinde bir dosya açılır.
 • Soruşturma tamamlandıktan sonra il müdürlüğüne iade edilen dosya Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna iletilir. Başvuru sahibi Komisyon tarafından mülakata davet edilir.
 • Bu görüşme sırasında başvuru sahibinin Türkçe konusunda yetkin olup olmadığı, geçimini nasıl sağladığı ve sosyal hayata uyum sağlayıp sağlamadığı belirlenir. Görüşmeden kaynaklanan görüş görüşme formuna girilir.
 • Tüm şartların yerine getirildiği ve Türk vatandaşlığına geçmenin önünde herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilirse, başvuru sahibinin dosyası il müdürlüğü tarafından karar için bakanlığa iletilir.
 • Mülakat sırasında başvuranın şartları yerine getirmediği veya Türk vatandaşlığına geçmenin önünde engel bulunduğu tespit edilirse dosya Bakanlığa iletilmez. Başvuru sahibi bu durumdan bir bildirim yoluyla haberdar edilir.
 • Tüm bu aşamalarda süreçler devam edebilir. Bu, idarenin öngörülen süre içinde işlemi gerçekleştiremeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle, süreci yakından izlemek gereklidir.

Yukarıda özetlenen uygulama adımları oldukça karmaşık ayrıntılar içerir. Başvuru uzman bir avukat tarafından takip edilmezse, prosedür çok uzun sürebilir ve hatta olumsuz bir sonuca yol açabilir. Bu nedenle, prosedürü bir avukatla takip etmek önemlidir.

[njwa_button id=”540″]

Başvuru süreci ne kadar çabuk tamamlanacak?

Türk vatandaşlığı başvurusunun ne kadar çabuk tamamlanacağı her bir özel başvuruya bağlıdır. Eksik dokümantasyon veya gerekliliklere uyulmaması gibi nedenlerle süreç uzayabilir. Bu nedenle, prosedürün mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi için belgelerin eksiksiz olarak sunulması önemlidir.

Başvuru sürecinde herhangi bir kesinti olmaması durumunda  5-6 ay içinde süreci tamamlaması mümkündür. Kesintiler başvuru sahibi için önemli hak kaybına neden olur. Örneğin, eksik bir belge sunulursa veya Ekim ayında kişi hakkında bir rapor talep edilirse, prosedür genellikle 4 aya kadar sürer. Bu gibi durumlardan kaçınmak ve prosedürü bozmamak için bir avukatın yardımı önemlidir.

[njwa_button id=”540″]

Türk vatandaşlığını ikamet yoluyla elde etme statüsü eşler ve çocuklar için de geçerli midir?

Türk vatandaşlığı kazanıldığında en çok merak edilen sorulardan biri de bu kararın eş ve çocukları da etkileyip etkilemediğidir. Türk Vatandaşlığı Kanunu maddeleri ve ilgili yönetmelikler uyarınca edinilen Türk vatandaşlığı, bazı istisnalar dışında eş ve çocukları etkilemez.

İkamet yoluyla Türk vatandaşlığı alma başvurusu, yani genel olarak onaylanırsa, yalnızca başvuru sahibine Türk vatandaşlığı verilir. Başvuranın eşi veya çocukları bu durumdan yararlanarak Türk vatandaşı olmazlar. Eş ve çocukların Türk vatandaşı olabilmeleri için de yeni bir başvuru yapmaları gerekmektedir.

[njwa_button id=”540″]

Başvuru reddedilirse bu karara nasıl itiraz edilir?

Başvurunun reddedilmesi ve usulde yer alan Bakanlık ve Komisyon gibi kamu kuruluşlarının kararlarının hukuka aykırı olduğuna inanılması halinde, bu kararların iptali için İdare Mahkemesine iptal davası açılabilir.

İptal için bir dava açılması belirli son tarihlere tabidir. İptal davası için son başvuru tarihi, söz konusu idari kanunun tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. Başvuran, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerine başvurarak ret kararının iptalini talep edebilir.

İptal işlemleri önemli yasal ve teknik bilgi gerektirir. Bir iddia dosyalama zaman, açıkça gerekçesiyle ret bildirimi hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğine ilişkin olarak belirtilmelidir. Daha fazla bilgi için “Bir idari işlemin iptali” başlıklı makalemizi okuyun.

[njwa_button id=”540″]