Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi Miras, mirasçı tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir ve bu durumda mirasçı, mirastan feragat etmiş sayılır. Mirasın reddi, hem hayatta olan hem de...

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı

Yasal Mirasçılar

Ana SayfaMakalelerTerekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası, Türk Medeni Kanunun (TMK) 589. maddesi ile düzenlenen bir dava türüdür. Bu dava, mirasçılar arasında belirlenen mal varlığının tespit edilmesi amacıyla açılır. Terekenin tespiti davasının amacı, mirasçılar arasında adaletli bir şekilde mal varlığının dağıtılmasını sağlamaktır.

Terekenin tespiti davası sürecinde, malvarlığı tespit edilir ve deftere geçirilir. Muhafazası mümkün olmayan mallar satılır ve para varsa bankaya yatırılır. Ziynet eşyaları ise mahkemesi kasasına kaydedilir. Diğer eşyalar ise yediemine teslim edilir.
Bu dava sürecinde, mirasçılar arasında eşit ve adaletli bir şekilde mal varlığının dağıtılması hedeflenir. Terekenin tespiti davası, mirasçılar arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerekli bir adımdır.

Tereke Nedir?

Tereke, bir kişinin mirasçılarına geçecek olan özel hukuk ilişkilerinin tümüdür. Bu ilişkiler, mirasbırakanın şahsına bağlı olmayan hak, borç ve diğer hukuki yükümlülükleri içerir.

Tereke, aktif ve pasif olmak üzere iki farklı bölüme ayrılır. Aktif tereke, mirasbırakanın haklarından oluşan kısmıdır ve mirasçılar tarafından kullanılabilir. Pasif tereke ise, mirasbırakanın borçlarından oluşan kısmıdır ve mirasçılar tarafından ödenmesi gereken yükümlülüklerdir.

Bu nedenle, tereke kavramı, bir kişinin mirasçılarına geçecek olan özel hukuk ilişkilerinin tümünün tanımını içermektedir ve bu ilişkilerin aktif ve pasif olarak ayrılmasına izin verir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Reddi Miras

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı