Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme, bir ülkedeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca bir kişinin ülkeden ayrılması gerektiğine dair...
Ana SayfaMakalelerSınır Dışı Edilme Sebepleri

Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Sınır Dışı Edilme Sebepleri: Uluslararası Göç ve İlgili Mevzuatlar

Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Özet:

Bu makalede, sınır dışı edilme sebeplerini ve uluslararası göçe dair mevzuatları detaylı bir şekilde incelemekteyiz. Sınır dışı edilme, bir ülkenin yabancı bir vatandaşı kendi ülkesine geri gönderme kararıdır. Bu süreç, uluslararası hukukun karmaşık bir alanıdır ve çeşitli yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerle yönlendirilir. Makalede, sınır dışı edilme sebepleri, bireysel ve toplu sınır dışı uygulamaları, insan hakları ve mülteci hakları açısından mevzuat ve sonuçları ele alınmaktadır.

Giriş:

Göç, dünya tarihinde önemli bir olgu olup, küresel ekonomik, sosyal ve siyasi etkileşimlerin önemli bir parçasıdır. Özellikle, günümüzde uluslararası göç, ekonomik fırsatlar, savaşlar, zulüm, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi çeşitli sebeplerle artmaktadır. Bu süreçte, sınır dışı edilme, göçmenler ve mülteciler için önemli ve hassas bir konu haline gelmiştir. Bu makalede, sınır dışı edilme sebeplerini ve ilgili mevzuatları inceleyeceğiz.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Sınır dışı edilmenin temel sebepleri şunlardır:

1.1. İdari veya Ceza Hukuku İhlalleri

Vize süresinin dolması
Yasa dışı çalışma
Suç işleme

1.2. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeni

Terör eylemleri ve suç örgütü üyeliği
Casusluk
Sınır güvenliğine tehdit oluşturma

1.3. Sağlık ve Sosyal Güvenlik

Bulaşıcı hastalıklar
Sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvence yükü

1.4. Siyasi Sebepler

Diplomatik anlaşmazlıklar
Devlet politikaları ve göç kontrolü

Bireysel ve Toplu Sınır Dışı Uygulamaları

Bireysel sınır dışı, bir kişinin yasa dışı olarak bir ülkede bulunması veya belirtilen sınır dışı edilme sebeplerinden birini karşılaması durumunda uygulanır. Toplu sınır dışı ise, birden fazla kişinin aynı sebeplerle ve aynı anda sı dışı edilmesi sürecidir. Toplu sınır dışı uygulamaları, özellikle mülteci ve göçmen krizleri sırasında eleştiri konusu olmuştur.

2.1. Bireysel Sınır Dışı Uygulamaları

İdari veya ceza hukuku ihlallerine dayalı sınır dışı
Mülteci statüsünün iptali
Hukuki süreç ve temyiz hakları

2.2. Toplu Sınır Dışı Uygulamaları

Mültecilerin toplu sınır dışı edilmesi (refoulement)

İnsan hakları ve mülteci hukuku ihlalleri

Uluslararası toplumun ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi
İnsan Hakları ve Mülteci Hakları Açısından Sınır Dışı Edilme
Sınır dışı edilme süreci, insan hakları ve mülteci haklarına büyük önem taşır. Uluslararası hukuk, sınır dışı edilen kişilerin temel haklarını korumayı amaçlar.

3.1. Uluslararası İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolü
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

3.2. Sınır Dışı Edilme Sürecinde Korunan Haklar

İşkence ve kötü muameleye karşı koruma
Aile birliği ve özel hayata saygı
Adil yargılanma ve temyiz hakları

3.3. Uluslararası Koruma Başvuruları ve Sınır Dışı Edilme

Mülteci statüsü başvurularının değerlendirilmesi
İkinci ülkeye sığınma ve üçüncü ülkeye yerleştirme
Non-refoulement ilkesi

Sonuç

Sınır dışı edilme, uluslararası göçün karmaşık bir yönüdür ve bireylerin temel hakları açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, sınır dışı edilme süreçlerinin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku normlarına uygun olarak uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası toplumun ve sivil toplum örgütlerinin, sınır dışı edilme uygulamalarının insan hakları ve mülteci hakları açısından denetlenmesinde önemli bir rolü vardır. Gelecekte, sınır dışı edilme sebepleri ve süreçleri, küresel göç politikalarının ve uluslararası hukukun daha da gelişmesi ile birlikte yeniden değerlendirilmeli ve uyum sağlamalıdır.

4.1. Politika Önerileri ve Gelecek Perspektifi

Sınır dışı edilme süreçlerinin insan hakları ve mülteci haklarına saygılı olması için aşağıdaki politika önerileri dikkate alınabilir:

Sınır dışı edilme süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak
Adil ve hızlı mülteci statüsü başvurularının değerlendirilmesini sağlamak
İşbirliği ve dayanışma temelli uluslararası göç politikaları geliştirmek
Sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin denetim ve gözlem yeteneklerini güçlendirmek
İnsan hakları eğitimi ve farkındalık çalışmaları yürütmek

4.2. Gelecek Araştırma Konuları

Sınır dışı edilme konusuyla ilgili olarak, gelecekteki araştırmalar aşağıdaki konuları ele alabilir:

Sınır dışı edilme süreçlerinin sosyoekonomik etkileri
Sınır dışı edilmenin göçmen ve mülteci toplulukları üzerindeki psikolojik etkileri
Sınır dışı uygulamalarında teknolojinin kullanılması ve etik sorunlar
İklim mültecileri ve sınır dışı edilme konularının ele alınması
Alternatif göç yönetimi modelleri ve sınır dışı edilme uygulamaları

Sonuç olarak, sınır dışı edilme sebepleri ve süreçleri, günümüzün küreselleşen dünyasında önemli ve güncel bir konudur. Bu makalede, sınır dışı edilme sebeplerini ve süreçlerini, insan hakları ve mülteci hakları açısından ele aldık. Gelecekte, uluslararası göçün artması ve yeni göç nedenlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, sınır dışı edilme süreçlerinin ve mevzuatlarının güncellenmesi ve insan haklarına daha duyarlı hale getirilmesi önem taşımaktadır.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri
Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Uygulamada sınır dışı kararının kaldırılmasıyla ilgili sorular sıklıkla karşımıza çıkıyor. Sınır dışı etme kararı, yabancıların Türkiye’ye sınır dışı edilmesi ve girişlerinin yasaklanması anlamına gelir.

Sınır dışı etme, Türkiye’de vize ihlali, yasa dışı ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, ulusal güvenlik veya sağlık açısından tehlikeli olma, çalışma izni olmadan çalışma gibi faaliyetlerin devam etmesi sonucunda gerçekleşir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler Türk hukuk düzeninde yabancı sayılır. Yabancıların hala farklı yasal statüleri var. Ancak, bir kişinin yabancı olarak kabul edilmesindeki ana faktör, vatandaşlığının olup olmamasıdır.

Sınır dışı etme kararından sonra sınır dışı edilen yabancının Türkiye’ye yeniden girebilmesi için giriş yasağının, yani sınır dışı etme kararının kaldırılması gerekir. Sınır dışı etme kararının kaldırılması yabancılar için önemli bir durum. Çünkü sınır dışı edilen kişiler gönderildikleri ülkelerde eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayabilmekte veya zor şartlarla karşılaşabilmektedir.

Sınır Dışı Edilme ( Deport ) Sebepleri

[njwa_button id=”540″]

Sınır dışı kararının bir kenara bırakılmasında en önemli unsur sınır dışı kararının alındığı zemindir. Buna bağlı olarak, bir kişi kısa bir süre için sınır dışı edilebilir ve yaşam için barınağa girmesi yasaklanabilir. Sınır dışı edilme nedenleri çok farklı olabilir. En yaygın nedenler vize süresinin aşılması veya oturma izninin yenilenmemesidir.

Bahsettiğimiz en temel sebep yabancıların Türkiye’de kaçak olarak kalmasıdır. Buna dayanarak, pratikte aşağıdaki nedenlerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz:

 1. Yabancı, oturma iznine sahip olmasına rağmen Türkiye’de çalışma izni almadan çalışmaktadır. Böylece kaçak işçi yabancıya sınır dışı edilir.
 2. Türkiye’de kalmak için aldığı vizenin süresi dolmuş olmasına rağmen ülkeden ayrılmayan bir yabancı vizeyi ihlal ediyor ve sınır dışı edilecek. (Vize ihlali olarak adlandırılan bu durumda yabancı, vize ihlali cezasını öder ve ülkeye giriş çıkış tarihinden itibaren 10 gün içinde oturma izni başvurusunda bulunursa sınır dışı edilmeyecektir. Bununla ilgili birçok bilgiyi Vize İhlali – Ceza ve Hesaplama makalemizde bulabilirsiniz.
 3. Süresi dolmasına rağmen oturma iznini yenilemeyen bir yabancı tutuklanacak ve sınır dışı edilecektir.
 4. Yabancılar bazen Türkiye’de belirli haklar elde etmek için düzenlenmiş bir evliliğe girerler. Bu sahte evlilik ortaya çıkarsa, yabancı tekrar sınır dışı edilir. V70 tahdit numarasına karşı da işlem yapılır.
 5. Eğer bir yabancı Türkiye’de fuhuş gibi ahlak dışı eylemlerde bulunursa tutuklanır ve sınır dışı edilir.
 6. Bir yabancının suç işlemiş olması ve hapis cezasına çarptırılmış olması da sınır dışı edilme gerekçesidir. Terör örgütüne üye veya sempatizanı olan bir yabancı da bu kapsamda sınır dışı edilebilir.
 7. Türkiye’ye yasa dışı yollardan veya sahte belgelerle giren kişilerin sınır dışı edildiği de görülmektedir. Sınır Dışı emri olan bir kişi Türkiye’ye herhangi bir şekilde yasaklanmış bir şekilde girmişse, tekrar sınır dışı edilecektir.
 8. Bir yabancının halk sağlığını tehlikeye sokan bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı tespit edilirse,
 9. Uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar ve koruma statüsü sona eren yabancılar için sınır dışı etme de mümkündür.

Burada listelediğimiz nedenler sınırlı değildir. Bir yabancıyı başka nedenlerle sınır dışı etmek de mümkündür. Sınır Dışı edilme nedenine bağlı olarak, giriş yasağının süresi de belirlenir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, nedene bağlı olarak farklı süreler vardır.

Son zamanlarda Türkiye’ye giriş yasağı konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre Türkiye’ye giriş artık 1 ay ile 5 yıl arasında değişen bir süre için yasaklanabilmekte ve her kısıtlama için farklı sonuçlar uygulanabilmektedir. Bu konuda 20201 yılı için “Vize İhlalleri ve Cezaları” başlıklı yazımızda detaylı ve güncel bilgiler verdik.

Bazı durumlarda, sınır dışı edilen kişiye sınır dışı edilme nedenine bağlı olarak yabancı bir tahdit kodu atanabilir. Bu nedenle, yabancı uyruklunun işlenmiş kodunun kaldırılması önemlidir. Bu sürece bir avukatın yardımı ile devam etmek de aynı derecede önemlidir.

Kaldırma işlemlerine başlamadan önce, yabancının ne tür bir tahdit koduna sahip olduğunu belirlemek önemlidir. Anlamlı olmayan, ancak anlamlı olmayan bir tahdit kodu varsa, yapılacak işlem biraz değişir ve zorlaşır. Ülkeye girişi yasaklayan Tahdit kodları hakkında detaylı ve derinlemesine bilgiyi web sitemizdeki ilgili kategorilerden ulaşabilirsiniz.

Sınır dışı nasıl iptal edilebilir? Para cezası nasıl ödenir?

[njwa_button id=”540″]

Ülkeye girişi yasaklanan yabancıların, giriş yasağı süresince ülkemize dönmek istemeleri halinde bir takım tedbirler almaları gerekmektedir.

Turist vizesi dışındaki haklı talepler durumunda (öğrenim, aile birleşimi, yasal işlemler, rehabilitasyon, gayrimenkul mülkiyeti vb.).) uyarınca gerekli soruşturmalar yapılacak ve tamamlanacaktır.

Sınır dışı etme ( Deport ) kararını kim verir?

 

Bir yabancının sınır dışı edilmesine ilişkin karar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya yetkili valilik tarafından verilir. Kimin sınır dışı edileceğini ve idarenin yetki alanına girme yasağının süresini belirlerken, bu süre çok geniştir. Bununla birlikte, burada yasaların öngördüğü sınırlar dahilinde bir süre de belirlenir.

Yukarıda belirtildiği gibi, bu güç çok geniştir ve bazen yönetim tarafından sömürülür. Ancak, bu şekilde uygulanan yetkiye karşı adli inceleme mümkündür.

Sınır Dışı Etme ( Deport ) İşlemleri

[njwa_button id=”540″]

Kural olarak, aleyhine sınır dışı emri çıkarılmış bir kişi, yani sınır dışı edilmiş bir yabancı, giriş yasağı süresi doluncaya kadar Türkiye’ye giremez. Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bu nedenle, bitiş tarihlerinin bitmesini her zaman beklemek zorunda değilsiniz.

İki tür sınır dışı tedbiri vardır. İlk olarak, yabancı geçerli bir meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak, bir idari mahkemeye dava yoluyla bozdu ona karşı sürgün kararı için geçerli olabilir. Bu iki yol aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

Geçerli bir meşruhatlı vize ile sınır dışı etme nasıl iptal edilir

[njwa_button id=”540″]

Sınır dışı kararına rağmen, bir yabancı Türkiye’ye geçerli bir meşruhatlı vize ile girebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilen bir yabancı, evleneceği, eğitim alacağı, araştırma yapacağı, öğrenim göreceği veya tedavi göreceği için geçerli vizesi henüz dolmamış olsa bile Türkiye’ye giriş yapabilir. Bu vizelerin alınabilmesi için vize başvurusu yapılırken bu nedenleri haklı gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru reddedilecektir.

Uzman olmayan kişiler başvurduğunda meşru vize daveti genellikle reddedilir. Bu prosedürleri zaten tecrübesi olan bir avukatla yapmak en doğrusu ve  iyisi olacaktır.

Bazı insanlar için meşruhatlı vize başvurusu yapmak mümkün değildir. Bunlar terör örgütüne üye olmak veya devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmak gibi nedenlerle ihraç edilen kişilerdir. Bu kişiler yasal vize başvurusunda bulunarak ülkeye giriş yapamazlar, ancak ihraç kararının iptal edilmesi ve davanın başarılı olması için idare mahkemesine dava açarlarsa ihraç kararı bozulacak ve Türkiye’ye giriş yapabileceklerdir.

 

Sınır Dışı kararına karşı şikayete giden yol

[njwa_button id=”540″]

Sınır dışı kararına karşı dava açılabilir. Sınır dışı kararı, idarenin kararı olduğu için idari bir eylemdir. İdari bir fiile karşı iptal davası idare mahkemesine açılmalıdır. İdare tarafından yürütülen tüm iş ve işlemler adli incelemeye tabi tutulabilir. İdarenin bu faaliyetleri yargıya intikal etmediği sürece hukuka uygun olarak değerlendirilir.

Bir yabancıya karşı sınır dışı kararı ( deport ) verilmiş ise, kararı veren idare gerekçeli kararı ilgili yabancıya veya o yabancının yasal temsilcisine bhttps://avukat.spaceildirir.

Sınır Dışı kararı kendisine uygulanacak olan bir yabancı, bu kapsamda kendisi hakkında verilen sınır dışı kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek idare mahkemesine iptal davası açabilir. Burada sınır dışı kararına itiraz niteliğinde olan bu prosedürün başlatılması için 7 günlük itiraz süresi uygulanır. Sınır Dışı edilen kişi, kararın kendisine sunulmasından sonraki 7 gün içinde bu işlemi yapmalıdır.

Dikkat!!! Bu karardan haberdar olan yabancının yasal işlem ve zaman isteyen yabancı bir dava yolunda yapılan suç, gerekli kararı araştırma mahalline giden yol belgeleri (toplama, uygulama yazma, bir dava dosyalama) bir çok yöntem vardır, çünkü bu konuda hızlı hareket ediyor.

Genellikle, bu siyah kart iptal prosedürünün idare mahkemesinde yürütülmesini durdurur, yani tutuklu karar verene kadar bir kişi dışlanmaz ve Türkiye’de kalmaya devam edebilir. Bu yabancı için iyi bir haktır.

Bazı durumlarda, dış görünümün kodu dış görünümün nedenine bağlı olarak ayarlanır. Örneğin, G-87, V-70 vb. Kodlar. Bu kodların kaldırılması, yalnızca idari olarak açılacak dava ile de ilişkilidir. Lütfen Deport kodları ile ilgili yazımızı incelemeyi unutmayın.

Sınırdışı Kararına Itiraz Süresi: Zamanınız Var, İtiraz Edin

Sınır dışı işlemleri ve süreci

[njwa_button id=”540″]

Sınır Dışı edilme gerekçeleri yabancı kolluk kuvvetleri tarafından belirlenmiş olabilir. Resmi bir kurum gerçekleri fark ederse, kolluk kuvvetleri bilgilendirilmiş olabilir. Ya da bir yabancı gönüllü olarak kolluk kuvvetlerine durumu bildirebilir ve ülkeyi terk etmek istediğini söyleyebilir.

Sınır dışı İşlemleri yakalanan yabancı önce bir hastaneye götürülür ve muayene edilir. Daha sonra bu gibi durumlar için il göç idaresi tarafından belirlenen bir yere götürülür. Burada yabancı bir kişinin sınır dışı ( deport ) edilmesine ilişkin belgeler hazırlanır.

Bu aşamada yabancı ayrıca bir avukat tutabilir ( karar verilmeden önce ), kararı görüşebilir, sınır dışı kararını önlemek için avukatını il göç idaresi ile bir araya getirebilir veya gerekli belgeleri alarak karara itiraz etmesini sağlayabilir.

Tamamlanan belgeler Yabancılar için İade Merkezine gönderilir. İstanbul’da yabancı bir kadın Silivri Geri Gönderme Merkezi’ne, yabancı bir erkek ise Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor. Bu şekilde geri gönderme merkezine aktarılan yabancı davalar tamamlanıp dava açılmadığında ülkelerine gönderilmesi sağlanır. Bazı durumlarda, bir yabancının istediği başka bir ülkeye gönderilebilir.

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz: Temel İlkeler

Sınır dışı edilmeyen yabancılar kim?

[njwa_button id=”540″]

 • Sınır Dışı edilecekleri ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya veya muameleye maruz kalacaklarına dair ciddi göstergeler bulunan yabancılar hakkında
 • Seyahat ile ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu onların,
 • çünkü tehdit eden yabancılar hakkında. Hangi hayat için tedavi sürece sınır dışı edilecekler için ülkedeki tedavi edilemez olan yabancılar tehdit eden hastalıklar devam eden,
 • İnsan ticareti ve kurbanlara yardım süreci, e yarar mağduru olan yabancılar. Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru olan yabancılar sınır dışı edilmesi konusunda bir karar tedavileri tamamlanıncaya kadar yapılacaktır.

Bu kişilerin belirli bir adreste ikamet etmeleri ve istenen şekilde ve zamanda rapor vermeleri gerekebilir.

Ayrı olarak;

 • Kendiliğinden sınır kapılarında 10 gün içinde ikamet izni vize iptal olan veya bu yola gelen yabancılar hakkında.
 • Kendiliğinden sınır kapılarında 10 günden fazla tarafından vize veya vize muafiyet süresi bu beni üzüyor olanlardan ayrılmak için gelen yabancılar hakkında.
 • Vize, vize muafiyeti veya girmiş ve ikamet izinleri olan uygulamalar tarafından vize veya vize muafiyet süreleri olan yabancılar hakkında reddedildi Oturma izni var ve sınırda kendi dönemindeki sonundan kabul edilebilir bir sebep olmaksızın 10 günden fazla oturma izni süresi ihlal edenler tarafından hareket için geçiş noktalarına gelen yabancılar hakkında.
 • Oturma izni yenilenmesi için yabancılar ile ilgili olan başvuruları reddedilmiş, 10 gün içinde Türkiye’yi terk ettik ve sınır kapısına kendi başlarına kaydını aldırmak için gelmiş olanlar var.
 • İçine kapanık var ya Beynelmilel savunma başvuru geri çekilmiş kabul edilir yabancılar için , dava ve ülkesine gönüllü olarak dönmek isteyen haklarından feragat ettiklerini yazılı olarak beyan eden yabancılar.
 • İçine kapanık var ya dava hakkı feragat ettiklerini yazılı olarak ifade ettik ve Türkiye’de Kanun diğer kararlarına göre kalma hakkı olan savunma isteği, çekilmiş olan endişeleri yabancıların Beynelmilel.
 • Mahkeme net bir karar bekleyen, hiçbir karar talep kabul edilemez Beynelmilel bir savunma dosyası ve hızlandırılmış inceleme altında yasal müracaat talep eden yabancıların sınır dışı yapılacaktır.

Ülkemize girmek isteyen yabancılar ve ülkemizi terk etmesi gereken yabancılar, açık sınır kapılarımızdan geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle girmeli veya çıkmalıdır.

Ülkemizden ayrılmak isteyen ve yanında geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belgeleri bulunmayan yabancılar, kendi temsilciliklerinden (örn. pasaport veya seyahat belgesi) belge alarak bu belgeyle ayrılabilirler.

Ülkemize giriş veya çıkış yapmak isteyen yabancıların giriş veya çıkışta pasaportlarını veya pasaport ikamelerini ve diğer belgelerini yetkililere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Terke Çağrı ( Terke Davet ) Nedir?

[njwa_button id=”540″]

Sınır Dışı edilmeye hak kazanan bir yabancı kolluk kuvvetleri tarafından sınır dışı edilebildiğinde veya avukat tarafından sınır dışı edilebildiğinde, ancak davetiyeyle ayrılıp ayrılmayacağına kendisi karar vermesine izin verilirse, onu bir bırakma merkezine götürmek zor olabilir. Yabancılar terke davet etmek için yasal bir süreç olması çok daha iyi, ki bu çok daha iyi. Mahkeme davası açmış bir yalancıya Türkiye’den ayrılması için en az 15 günlük süre verme hakkı tanınsın. Bu sürenin üst sınırı 30 gündür.

Yalancı kolluk kuvvetleri bırakarak halinde durumu rapor etmiş olmalı unutulmamalıdır. Normal kartlarda vizeyi ihlal ettiği tespit edilen ve hakkında sınır dışı kararı verilen bir kişiye de ayrılma emri verilebilir. Bu durum tamamen idarenin takdirindedir.

Bununla birlikte, eğer bir yabancı gönüllü olarak kolluk kuvvetlerine rapor verdiyse, sınır dışı edilmekten sorumlu makam tarafından bu yabancıya karşı her zaman uygulanacak başka bir kural da yoktur. Burada, yalancının özel durumu, geçmişi vb. sınır dışı sırasında meydana gelen, öznel özellikler olarak dikkate alınır.

Sınır Dışı edilecek kişinin kaçması, saklanması, giriş çıkışının yasaklanması, adım belgelerle iş girişimleri gibi durumlarda sınır dışı işlemi işlemi yapılmaz.

Sınır dışı talebi

Sınır Dışı / Deport Kararı
Sınır Dışı / Deport Kararı

[njwa_button id=”540″]

Bir yabancının ülkemize girişi reddedilen kişilerden biri olduğuna dair bir şüphe varsa, kolluk kuvvetleri ülkemize giren yabancılar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütebilir. Bu işlemler sırasında yabancının durumu incelenecek ve bu muayene en fazla dört saat içinde tamamlanacaktır. Bu süre, mahkeme sürecinde geçen süreyi içermez. Dört saatlik süre aşılırsa, yabancının rızası alınır. Kapsamlı denetim süresi içinde ülkesine dönebilir ve ülkeye girişle ilgili prosedürlerin tamamlanmasını da bekleyebilir.

Ülkemize girmesine izin verilmeyenler arasında bulunduğu tespit edilen yabancılar kabul edilemez yolcu muamelesi görecek ve bu yabancılar gerekli bildirimi yaparak ve kalkış işlemleri için taşıyıcı ile gerekli koordinasyonu sağlayarak ülkemizden sınır dışı edilecektir.

Kim sınır dışı edilemez?

[njwa_button id=”540″]

Eğer bir yabancı sınır dışı edildiği sırada gönderildiği ülkede ölüm ve işkence tehdidiyle karşı karşıya kalırsa sınır dışı edilemez. Bunun gerçekçi bir kanıtı olduğu düşünülmektedir.

Sınır Dışı edilecek yabancının hamilelik veya ileri yaş gibi seyahat engelleri varsa, sınır dışı edilemez.

Eğer bir kişi Türkiye’de önemli bir tedavi görüyorsa ve bu tedavi, nakledileceği ülkede mümkün değilse veya nakil işleminin bir yabancının sağlığı üzerinde kötü bir etkisi olacaksa, sınır dışı işlemi bir daha gerçekleştirilemez.

Cinsel şiddete, insan ticaretine veya önemli fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan ve tedavi gören yabancılar da bu kapsamda sınır dışı ( deport ) edilmeyecektir.

Bu kişiler için sınır dışı kararı ( deport ) verilemeyeceği kanunla öngörülmüştür. Sonuçta, ancak, aynı zamanda sürgün için şartlar gerçekleşmiş olan bu yabancıların olduğunu. Bu nedenle, belirli bir yerde kalmaları gerekebilir veya belirli süreler için belirli beyanlarda bulunmaları gerekebilir.

Giriş yasağı nedir?

[njwa_button id=”540″]

Yabancıların giriş yasağı, ülkeye girmelerine izin verilmediği anlamına gelir. Giriş yasağı olan bir yabancının normal şartlarda ülkemize girmesi mümkündür ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bir yabancının giriş yasağını kaldırmakta ve giriş yasağının gizli kalması şartıyla bir yabancının Türkiye’ye belirli bir süre girmesine izin verilmektedir.

Ülkemiz dışında bulunan ve kamu düzeni, kamu güvenliği veya halk sağlığı nedenleriyle Türkiye’ye girişi yasaklanan yabancıların girmesi yasaklanabilir.

Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanacaktır.

Yargılamanın başlatılması için sınırlama süresi

Sınır Dışı Etme Kararı ve Başvurulabilecek Yollar
Sınır Dışı Etme Kararı ve Başvurulabilecek Yollar

[njwa_button id=”540″]

Deport Kaldırma emrini bir kenara bırakmak için dilekçe verme zamanaşımı süresi 15 gündür. Bir kişi, Deport kararının sunulmasından veya sunulmasından sonraki 15 gün içinde bir iptal davası için bir dilekçe sunmalıdır.

Ayrılma talebi prosedürü uyarınca, yabancıya ülkeyi terk etmesi için en az 15 gün verilir. Bir yabancı bu süre içinde ülkeyi terk etmezse, zor bir yasal prosedür uygulanır, örneğin, yabancı yakalanır ve bir geri dönüş merkezine götürülür.

Sınır dışı kararı ( deport ) ile birlikte işlenen kodların silinmesi, son başvuru tarihinden sonra gerçekleşmez. Bu kodlar ancak dava açılarak kaldırılabilir. Bunun için hakların azaltılması için zamanaşımı yoktur.

Sınır dışı kararı kaldırma ve yetkili mahkemeler

[njwa_button id=”540″]

İdare mahkemeleri, sınır dışı kararını bir kenara bırakmak üzere başlatılan iptal işlemlerinde yetkili mahkemedir. Sınır dışı kararı idari bir prosedür olduğundan, kararın yasallığını gözden geçiren idare mahkemesidir.

Sınır dışı kararı kaldırma yetkili mahkeme aynı zamanda idari bir eylem olan bu kararı veren idarenin bulunduğu yerin mahkemesidir. Başka bir deyişle, hakkında sınır dışı kararı ( deport ) verilmiş bir yabancı, kararın iptali için eylemi gerçekleştiren idarenin bulunduğu yerin idare mahkemesine dava açmalıdır.

Yabancıya karşı verilen sınır dışı kararının nedenine bağlı olarak, kişiye verilen kanunun iptali ve kaldırılması için dava açılması durumunda aynı görev ve yargı kuralı uygulanır. Bu, kişisel sicile kodu giren idarenin bulunduğu yerin idare mahkemesine dava açılması gerektiği anlamına gelir.

Sınır Dışı Kararına İtiraz , Haklar, Süreçler ve İtirazların Önemi

Sınır Dışı davalarında avukatın önemi.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı
Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı

[njwa_button id=”540″]

Makalemizde sınır dışı ( deport ) emri hakkında bilinmesi gereken önemli detayları listeledik. Yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin yasal prosedür kanunlarda açıkça düzenlenmiştir. Ancak mevzuatın dağınık hükümleri var. Bir yabancının Türk hukukundan çıkarılmasının yanı sıra, bu hükümlerin uygulanması her zaman kanun çerçevesinde gerçekleştirilmez.

Deport prosedürü idari bir işlemdir. Yargı bir karar değildir. Bu nedenle uygulamada genellikle yasa dışı durumlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle sınır dışı edilmemesi gereken bazı yabancılar, gittikleri ülkede birtakım tehlikelerle karşı karşıya kalsalar da yasa dışı olarak sınır dışı edilirler.

Deport edilen kişiler türkiye için süresi bitiş tarihine kadar iade mümkündür. Bunun mümkün olması yargı sürecinin hızlı ve doğru yürütülmesine bağlıdır. Bu nedenle, en sağlıklı eylem şekli, sınır dışı etme emrinin verildiği kişinin deneyimli bir avukattan hukuki yardım alması olacaktır.

Paket olarak çalışmaya davet üzerine birlikte çalışılacak kişi veya şirketi bulma, başvuru, sınır dışı etme, havaalanında buluşma ve gerekli yasal adımları atma gibi hizmetler vermekteyiz.

Not: Bu makale ASAL HUKUK bürosu avukatları tarafından yazılmıştır. Bu makale ile ilgili sorularınız varsa ve benzer bir hukuki destek talepleriniz var ise; aşağıdaki Yazar Bilgisi alanından yazmış oldukları tüm makaleleri ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Asal Hukuk Bürosunun Whatsapp Destek hattı ile hızlıca sorularınızı iletebileceğinizi unutmayın Avukata Soru Sor

Reddi Miras

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı