Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme, bir ülkedeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca bir kişinin ülkeden ayrılması gerektiğine dair...

Patent Davası

This Content Is Only For Subscribers

Please subscribe to unlock this content.

Patent Davası

Patent Davası Nedir?

Patent davası, bir tarafın bir patentin yasa dışı kullanımı nedeniyle diğerine dava açtığı bir hukuk sürecidir. Bir patent sahibi, bir şirkete veya bireye parasal tazminat ve ihlale karşı ihtiyati tedbir için federal bölge mahkemesinde dava açabilir. Patent sahibi, ihlal tarihinden itibaren altı yıl içinde yasal işlem yapmalıdır.

 

Patent Davaları Neden Önemlidir?

Patent davaları, patentlerinizi ihlal veya ihlalden korumak için önemlidir. Bir patente sahip olsanız bile, mutlaka ihlalden korunmanız gerekmez. Patent davasında, patentinizi lisans veya onay almadan kullandıklarını düşünüyorsanız, başka bir tarafı mahkemeye verebilirsiniz. Bununla birlikte, patent davaları zaman ve paraya mal olur. Çoğu durumda, davacı küçük bir işletmedir ve davalı büyük bir şirkettir. Bu durum davacının davayı kazanmasını zorlaştırmaktadır.

Patent davalarına dahilseniz, mahkeme en yaygın olarak birkaç tür ceza verebilir:

Gerçek zararlar

 • İhlal nedeniyle kar kaybı

İzinsiz kullanım için telif hakları

 • Bunlar, patent, ürün türü ve diğer telif sözleşmelerinde kalan süreye dayanmaktadır.

Maliyetler

 • Mahkeme dosyalama ücretleri
 • Dava masrafları
 • Avukatın ücreti

Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından getirilen ihraç kararı

Anlaşmalı Uzlaşma

 • Patent sahibi birinci sınıf bir hukuk firmasıyla çalışıyorsa, bir anlaşma için pazarlık yapabilir. Mahkemelerin cezaya karar vermesi yerine, avukatlar davacıya borçlu olunan miktara karar verir. Davaların yüzde yetmişi dava açıldıktan sonraki bir yıl içinde çözülür. Sadece yüzde 4’ü nihai karar için mahkemeye gidiyor. Bu, anlaşmalı anlaşmaları patent davalarının en popüler sonucu haline getiriyor.

Arabuluculuk (Tahkim)

 • Davacı davacı, savunmayı arabuluculuğu kabul etmeye veya anlaşmazlığı çözmek için anlaşmazlığa müdahale etmeye zorlayabilir. Bu genellikle denemeleri önler ve bir anlaşmaya yol açar.
 • ABD mahkemelerinin tahkim hükümlerini uygulama hakkı vardır .
 • Tahkim davalarını yalnızca temyiz mahkemeleri inceleyebilir. Ancak, özel kuruluşlar genellikle bunu aynı şekilde yapar.

Masraf ve cezaların yanı sıra kalıcı veya ihtiyati tedbir de isteyebilirsiniz. Kalıcı bir ihtiyati tedbir , ihlal edenin söz konusu üründen daha fazlasını üretmesini engeller. Bir davanın başlangıcında bir ihtiyati tedbir oluşur. Yalnızca şu durumlarda verilir:

 • Davacı, kanıtlara dayanarak davayı kazanma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.
 • Patent sahibi, ihlale konu olan ürün yapılmaya devam edilirse mali açıdan sıkıntılı olduğunu ispatlar.
 • Kamu yararına veya görüşüne zararı yoktur.

Ön emirler nadiren verilir. Bununla birlikte, patent geçerliliğini kanıtlayan önceki bir durum varsa daha kolay hale gelir. İhtiyati tedbirler davacılara parasal uzlaşma sağlamaz.

 

Patent Davalarına İlişkin Temel Bir Açıklama

Patent davalarına ilişkin iki tür kanun vardır:

 • Kongre tarafından çıkarılan federal yasalar. Bu bilgilerin temel kaynağı, ABD Yasasının Başlık 35’idir.
 • Eyalet yasaları.

Çoğu bakımdan, patent davaları yalnızca federal yasalarla ilgilenir. Devletler tipik olarak yalnızca sözleşme hukuku ve patent mülkiyeti ile ilgilenir.

Federal düzeyde, federal bölge mahkemeleri patent davalarına bakar. Görevleri şunları içerir:

 • Anayasayı Yorumlamak
 • Federal yasaların yorumlanması
 • Gerekirse yasaların oluşturulması
 • Federal Hukuk Usulü Muhakemeleri Kurallarının Uygulanması
 • Federal Delil Kurallarının Uygulanması

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ve Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) iki ana yönetim organıdır. USPTO, patentleri inceler ve yayınlar. USPTO içinde, Patent Deneme ve Temyiz Kurulu (PTAB), taraflar arası (taraflar arasında) işlemleri yönetir. USITC, sınırlarda ve giriş limanlarında patentleri uygular.

Her iki kuruluşun da kendi kuralları vardır ve bir dizi federal düzenlemeye tabidir. Kurum içi kurallar, Patent İnceleme Prosedürü Kılavuzunu ve Federal Düzenlemeler Yasasının 37. Başlığını içerir. Bunlar, patent incelemesi için kurallar ve prosedürler belirler.

Öncelik sırası

Patent davalarında hukuk öncelik sırası şöyledir:

 • ABD Anayasası
 • Federal düzenlemeler ve tüzükler
 • İçtihat

Patent içtihat hukukunda:

 • ABD Yüksek Mahkemesi
 • Federal Devre Temyiz Mahkemesi
 • Bölgesel devre içindeki federal bölge mahkemeleri
 • Bölgesel devre dışında Federal bölge mahkemeleri
 • İdari organların kararları ve kuralları

Başlamak için, her bir patent davası davası Federal Devre Temyiz Mahkemesi’ne (CAFC) gelir. Bazıları ABD Yüksek Mahkemesine kadar gidebilir. Şu anda, ABD’de özel olarak patent davaları için bir mahkeme bulunmamaktadır. Bu, her davayı federal bir yargıcın deneyimine ve takdirine bırakıyor. Hem ITC hem de federal mahkemeler ihlal ve geçerlilik ile ilgilenir. USPTO taraflar arasında yalnızca geçerliliği ele alır. Ancak taraflar, taraflar arası bir dava ile ilgilenirken, dava sahipleri federal mahkemeden davanın durdurulmasını isteyebilir.

Aşağıdaki durumlarda yargılamayı durdurma kararı verilebilir:

 • Her iki taraf da çözüm görüşmelerini kabul ediyor.
 • Sırada bir yeniden inceleme veya hibe sonrası inceleme vardır.
 • Kesin olmayan bir kararın temyizi var.

Mahkemeler patent taleplerini değiştiremez. Bununla birlikte, taraflardan biri USPTO işlemlerinde veya hibe sonrası davalarda patent taleplerini değiştirebilir . Patent değişiklik talepleri mevcuttur:

 • Aldatıcı niyet olmadan bir hatayı düzeltmek istiyorsanız.
 • Patentin kapsamını artırmak istiyorsanız. Bu, dosyalamadan sonraki iki yıl içinde yapılmalıdır.
 • Yeniden inceleme talepleri sırasında.
 • Taraflar arası ve taraflar arası incelemeler (IPR’ler), kapsanan iş yöntemi incelemeleri (CBM’ler) ve hibe sonrası incelemeler (PGR’ler) dahil olmak üzere USPTO hibe sonrası işlemleri sırasında . Ancak, aşağıdaki durumlarda bir geçersizlik iddiasında bulunulursa, PGR’ler ve IPR’ler yapamazsınız:

 

 • Patent ihlali eylemleri.

 • ITC Bölüm 337 işlemleri.

 • Yeni ilaç/eczacılık vakalarında ayrıntılı geçersizlik esasları.

 

Patent talepleri ayrıca aşağıdakilerden dolayı uygulanamaz olabilir:

Patenti alırken dolandırıcılık ( haksız davranış ).

 • Bu, patent sahiplerinin ABD yasalarına karşı iyi niyetinin ihlalidir.
 • Haksız davranışı kanıtlamak için savunma, patent sahibinin USPTO’yu aldatma iddiasında bilgileri dışarıda bıraktığını göstermelidir.
 • Patent sahibi, bu davranışa karşı koruma sağlamak için iddianın bir açıklamasını kullanabilir.
 • Talebin ek incelemesinde verilen bilgiler geçerli değildir.

Bir patentin kötüye kullanılması.

 • Buna antitröst ve rekabet karşıtı ihlaller dahildir.
 • Bir patentin lisanslanmasını ilgisiz bir ürüne bağlayan düzenlemeler.
 • Sona erme sonrası telif ücreti ve uygunsuz paketleme gerektiren lisanslar.

İhlal eden tarafa karşı bir davada makul olmayan gecikme (acil ve hakkaniyete dayalı estoppel)

 • Bu, patent sahibinin ifadeler, eylem, sessizlik veya eylemsizlik yoluyla ihlalciyi yanlış yönlendirdiği zamandır.

 

Patent İhlalinden Kimler Dava Edebilir veya Dava Edilebilir?

Patent ihlali davası açabilecek taraflar şunları içerir:

 • Patent sahibi
 • Patent sahibine taraf olarak münhasır lisans sahibi
 • Patent ortakları

Distribütörler ve münhasır olmayan lisans sahipleri, patent ihlali davası açamaz veya patent davası açamaz.

Patent ihlali nedeniyle dava açılabilecek taraflar şunlardır:

 • Hak ihlalinde bulunan bir ürünü satan, yapan, kullanan veya ithal eden herhangi bir taraf.
 • Yukarıdaki eylemlere katkıda bulunur.

Bir şirketin yöneticileri, çalışanlar olsa bile, ihlalden kişisel olarak sorumlu değildir. İhlal yalnızca aşağıdaki durumlarda mahkemede değerlendirilir:

 • Patent ihlali konusunda doğrudan veya dolaylı bilgiye sahiptirler.
 • Kasıtlı körlükleri vardır, yani ihlal eden kişi patent hakkında bilgi edinmekten kaçınmak için adımlar atmıştır veya davalı böyle bir patentin var olduğuna şiddetle inanmaktadır.

Mahkemeler, dava sırasında dava açan veya dava edilen tarafları ekleyebilir ve çıkarabilir. Ancak, Amerika Buluş Yasası (AIA), aşağıdaki durumlar dışında tüm tarafların tek bir davalı olduğu davaları önler:

 • Suçu ihlal edenlerin her ikisi de sorumludur.
 • Gerçekle ilgili sorular tüm sanıklar için ortaktır.

 

Patent İhlal Türleri Nelerdir?

Patent ihlalini değerlendirmek için federal mahkeme, ihlal eden ürünü patent talepleriyle karşılaştırır. Bunlar çeşitli patent ihlali türleridir :

Değişmez İhlal: Patent talebindeki kelimeler ile ihlal eden ürün arasındaki doğrudan ilişki.
Katkıda Bulunan İhlal: Bir üçüncü taraf, hak ihlalinde bulunana, hak ihlalinde bulunan bir ürün oluşturmak dışında hiçbir faydası olmayan bir parça sağlar.
Kasıtlı İhlal: Başka bir şirketin patentinin kasıtlı olarak göz ardı edilmesi. Bu, bir patentin doğrudan bir kopyasını içerir. Ayrıca, bir ihlal bildiriminden sonra devam eden üretimi de içerir.
Doğrudan İhlal: Başka bir şirketin patentli bir ürünü izinsiz yapması.
Dolaylı İhlal: Bir şirket veya kişi, üçüncü bir şahsın patenti ihlal eden bir ürün oluşturmasına yardımcı olur.
Eşdeğerler Doktrini: Bir ürün başka bir patenti ihlal etmiyorsa, yine de bu doktrinin kapsamına girebilir. Bu doktrin, bir ürünün benzer bir sonuç üretmek için aynı görevi aynı şekilde yerine getirmesi durumunda bir patenti ihlal ettiğini belirtir. Eşdeğerler doktrini bazı sınırlamalara sahiptir:
Kovuşturma geçmişi estoppel: Patent almak için teslim edilen bilgileri yeniden ele geçirmek için kullanılamaz.
“Tüm unsurlar” kuralına göre, suçlanan üründe bir sınırlama yoksa doktrin geçerli değildir.
Doktrin, bir talebin kapsamını genişletmek için kullanılamaz.
Doktrin, bir iddia sınırlamasını bozmak için alıntı yapılamaz.

Kamunun ihlalden kaçınmak için ihtiyaç duyduğu işlevsel sınırlamaları ortadan kaldırmak için kullanılamaz.

 

Ya Patent İhlali Nedeniyle Dava Edilirsem?

Patent ihlali nedeniyle dava edilirseniz, birkaç savunmanız vardır. En yaygın olanı, patentin geçerli olmamasıdır. Aşağıdaki durumlarda bir patent geçersizdir:

Davalı, patentin aşikar olmama ve yenilik gereklerini karşılamadığını kanıtlayabilir. Bir patentin geçerli olabilmesi için bu özelliklerin her ikisine birden sahip olması gerekir.
Yenilik , buluşun yeni olduğu anlamına gelir.
Açık olmama , patentin mevcut bir buluşun bariz bir varyasyonu veya iyileştirmesi olamayacağı anlamına gelir.
Patent sahibi, USPTO başvurusu hakkında yanlış bilgiler içeriyordu.
Patent, rekabete aykırı ticari uygulamalardan kaynaklanmıştır.
Konu patente uygun değildir.
Kullanışlı değil.
Etkinleştirme eksikliği veya açıklama eksikliği var.
Talepler süresizdir.
16 Mart 2013’ten önce dosyalanan patentler için, AIA’nın geçmesinden sonra bile şu savunmalar mevcuttur:

Buluş, patent başvurusu tarihinden bir yıldan fazla bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanımda veya satıştaydı .
Patent terk edildi.
Mucit, patent talebinin konusunu icat etmedi.
Buluş, en son mucidin buluş tarihinden önce biri tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır.
Talep edilen buluş, ABD’de dosyalanmadan önce bir yıldan fazla bir süre Birleşik Devletler dışında patentlendi.
Patent ihlali nedeniyle dava açıldıysanız, ispat yükü davacıdadır. Bu, patenti ihlal ettiğinizi kanıtlamak için daha fazla kanıt göstermesi gerektiği anlamına gelir. Diğer savunmalar arasında antitröst sorunları ve AIA kapsamında önceden ticari kullanım yer alır.

16 Mart 2013’ten sonra dosyalanan tüm patentler için AIA’nın ardından, mevcut savunmalar şunları içerir:

Davacı, veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde patent başvurusunda bulunan bir başkasından buluşu talep etmiştir.
Önceki tekniğin kapsamı , patentin kamu kullanımında olduğunu veya bir yayında açıklandığını içerecek şekilde genişler.
Dosyalamadan önce halka satışta.
Yayınlanmış bir patent başvurusunda açıklanmıştır.
AIA ayrıca mucitten gelen açıklamalar için bir yıllık ödemesiz süre verir.

 

Patent Dava Sigortası

Davaya dahil olan veya davayı düşünen bir taraf, patent dava sigortası satın alabilir. After the Event (ATE) sigortası olarak da bilinen bu sigorta, bir patent veya patent ailesi ile ilgili dava riskini kapsar. Hem davalı hem de davacı, kovuşturma veya savunma nedenleriyle patent dava sigortası satın alabilir. Patent dava sigortasını fikri mülkiyet (IP) sigortasıyla karıştırmayın. IP sigortası, dava başlamadan önce patent sahiplerini kapsar.

Patent davaları şunları kapsar:

Bir dava sırasında bir tarafın karşılaşabileceği yasal masraflar.
Dava başarısız olursa masraflar.
“Kaybeden maliyeti öder” kuralındaki maliyetler. Bu aynı zamanda “maliyetler için teminat” kararı olarak da bilinir.
Patent dava sigortası, ödenme şekli nedeniyle benzersizdir. Prim ödemesi söz konusu olduğunda her zaman esneklik vardır. Ödeme süresi örnekleri şunları içerir:

Prim yalnızca dava başarılı olursa ödenir. Bu aynı zamanda koşullu, ertelenmiş veya kendi kendine sigortalı prim olarak da bilinir. Bu, tarafların başlangıçta bunu yapacak paraya sahip olmadan patent dava sigortası almalarını sağlar.
Prim, peşin olarak veya poliçeyi çıkarırken ödenir. Bu ödemenin avantajı, peşin ödemenin genellikle ertelenmiş bir ödemeden daha ucuz olmasıdır. Davanın maddi tazminat yerine ihtiyati tedbir içermesi de faydalıdır.
Patent dava sigortasıyla ilgili bir sorun, yalnızca birkaç hukuk firmasının bunu sunma becerisine ve uzmanlığına sahip olmasıdır. Politika taslağı hazırlamak karmaşık bir konudur. Patentle ilgili görünüşte sonsuz sayıda duruma sahip olmalıdır. Farklı endüstriler de farklı politikalar gerektirir. Örneğin, farmasötik politikalar mühendislik veya teknoloji patent politikalarından büyük ölçüde farklılık gösterir.

 

Mahkemede Ne Bekleyebilirim (Hukuk Davası)?

Dava mahkemeye gitmeden önce, her iki taraf da jüriler ve belgesel kanıtlar hakkında yazılı beyanda bulunur. Mahkemeye çıktıktan sonra şunları bekleyebilirsiniz:

Yargıç ve jüriye kanıt sunumu
Tüm kanıtlar Federal Kanıt Kurallarına uygun olmalıdır.
Açılış ve kapanış argümanları
Tanıkların canlı ifadesi
Her iki taraf da bir tanığı sorgulayabilir.
Belgelerin ve fiziksel kanıtların girişi
Uzman kanıtı
Duruşmadan önce, mali konuları, ihlalleri ve patentleri açıklamak için uzmanlar seçilir. Bilirkişi ancak kendi uzmanlık alanında tanıklık yapabilir. Jüri veya yargıç bu delili kullanabilir veya reddedebilir. Bazen bir mahkeme veya hakim dava için bilirkişilere karar verir.
Markman duruşmaları . Bu, bir hakimin her iki tarafın da fiziksel kanıtlarını incelediği zamandır.
Jüri tarafından kararlaştırılan konular arasında maddi zararlar, ihlal ve patentin yeniliği ve aşikarlığı yer alır. Hakimler, iddia oluşturma ve adaletsiz davranışla ilgili davalara karar verir.

Hukuk davalarında ön yargılama sorunları çok geniştir. Her ikisi de aşağıdakileri içeren ilk açıklamaları (keşifleri) yayınlamalıdır :

Toplam hasar
İlgili belgelerin tanımlanması
Belge talepleri
Sözlü tanıklıkla ifadeler
Muayene ve kabul talepleri
yazılı sorular
Uzmanlardan yazılı raporlar
Dosyalanmış bir mahkeme celbi ile üçüncü taraf katılımı
HCCH Hukuki ve Ticari Konularda Yurtdışında Delil Elde Etme Sözleşmesinde (1970) belirtildiği gibi ABD dışındaki kuruluşlar tarafından keşif.

 

Patent Davası ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu

ITC, geleneksel patent davalarına alternatifler sunar. ABD Yasasının (USC) 337. Bölümüne göre, ITC ABD patent sahiplerinden gelen davaları görebilir. Bu davalar, ithal mallardan kaynaklanan patent ihlallerini içerir. ITC bir bölge mahkemesinden farklı şekilde çalışsa da, bazı patent sahipleri için iyi bir çözümdür.

ITC ile Dava Açmanın Avantajları

Daha hızlı karar süreleri : Bölüm 337’ye göre, ITC bir araştırma yapmalı ve “hızlı bir şekilde” karar vermelidir. Bu, dava dosyalamalarından kısa bir süre sonra karar için bir son tarih belirlemeyi içerir. Bu genellikle 12 ila 15 ay arasındadır. Nadiren 18 aya kadar uzatılır. ITC’nin ayrıca davacının başvurusunu yaptıktan sonra soruşturma başlatmaya karar vermesi için 30 günü vardır.
Jüri yok: ITC Bölüm 337 davalarında jüri yoktur. Bunun yerine, bir idare hukuku yargıcı (ALJ) davaya bakar ve bir karar verir. Her iki taraf da kabul ederse, altı ITC komisyon üyesinden oluşan bir komite davaya karar verebilir. İdari Usul Yasası ve Federal Hukuk Usulü Muhakemeleri Kuralları, dava işlemlerini düzenler. Bu yargılama tarzı nedeniyle, ITC’nin 337. Bölümündeki bir duruşma, bir bölge mahkemesi mahkemesi duruşmasına benzer.
Geniş yetki alanı: ITC, tüm ithal mallar üzerinde ayni yargı yetkisine sahiptir. Bu, bir kişinin aynı anda birkaç tarafa karşı dava açmasına izin verir. Bu, farklı yargı alanlarındaki tarafları içerir. Gerekirse, ITC tüm ABD eyaletlerine ve bölgelerine mahkeme celbi gönderebilir.
Gümrük uygulaması: Patent sahibi davayı kazanırsa, ITC gümrükten ihlale konu ürünün ülkeye girmesini önlemesini isteyecektir. ABD Gümrük Servisi bunu uygular. ITC, gümrük memurları tarafından kolayca anlaşılabilecek bir belge oluşturmak için gümrüklerle de görüşür. Gümrüklerin yardımıyla, kararın uygulanmasından sorumlu olan tek taraf patent sahibi değildir.
Genel yasaklama emirleri: Birkaç kaynaktan birden fazla hak ihlalinde bulunan ürün varsa, ITC genel bir hariç tutma emri verebilir. Bu, ITC davasında adı geçmeyen taraflardan gelen engelleme ürünlerini içerir. Bu, patent sahibinin hak ihlalinde bulunan ürünü ülke dışında tutmak için dava açmaya devam etmesi gerekmediği anlamına gelir. Genel bir hariç tutma emri almak için, patent sahibinin birkaç rakipten patent ihlali örnekleri göstermesi gerekir.
ITC Davalarının Dezavantajları

Yerli Sanayi Gereksinimleri: ITC nezdinde iyi bir konuma sahip olmak için, patent sahibinin ilgili bir yerli sanayi olduğunu kanıtlaması gerekir. İlgili yerli sanayiyi belirlemek için ITC’nin iki parçalı bir testi vardır. İlk bölüm, hak ihlalinde bulunan ürünün analizidir. İkinci kısım ekonomiktir ve patent sahibinin Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir yatırım yaptığını gösterir. Bu, çalışanları işe almayı ve ülkede bir üretim tesisine sahip olmayı içerir.
271 g savunmanın bulunmaması: 271 g, hak ihlalinde bulunan ürünlerin ithalatını önler . Bununla birlikte, ihlalde bulunduğu iddia edilen şirket için iki savunma hattı da sağlar. Biri, ürünün belirli işlemlerle değiştirildiği zamandır. Diğeri, ürünün başka bir ürünün parçası olmak için değiştiği zamandır. Bu genellikle biyomedikal ve ilaç endüstrilerinde görülür.
Bölüm 337 ITC vakalarının Artan Popülaritesi

1995’ten 2000’e kadar, ITC yılda 12 vakayı kontrol etti. 2001’den 2006’ya kadar bu sayı yılda 34 vakaya yükseldi.
Popülaritedeki artışın nedenleri şunlardır:
İthal tüketim ürünlerinde yüzde 3,3-4 artış.
Daha fazla yabancı şirket, Bölüm 337 soruşturması getirecek. Yabancı şirketlerin yerli bir sanayi kurmasının bir yolu, istihdama ve emeğe yatırım yapmaktır. 1986’dan 2001’e kadar yabancı şirketler 3.4 milyon işçi çalıştırdı. Bu onlara Bölüm 337 davalarında ITC ile birlikte çalışma yeteneği verir.
Bir ITC vakasının faydaları hakkında artan bilgi. ITC’nin normal mahkeme davalarına göre faydaları arttıkça, daha popüler hale geliyorlar.

 

Patent Davasındaki Eğilimler

Analitik firması Lex Machina tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, patent ihlali vakaları yüzde 15 artarak 5.070’den 5.830’a yükseldi. Ancak bu, 2013’te açılan 6.114 davadan daha az. 2015 aynı zamanda 2012’den bu yana ilk kez davaların üçüncü ve dördüncü çeyrekler arasında arttığını gösteriyor. Vakalar, son 10 yılın en büyük artışı olan yüzde 41,2 arttı. Bunun nedeni, ABD Yüksek Mahkemesinin patent ihlali başvuruları için Form 18’i kaldırma kararıdır. Bu, hak ihlali iddiasında bulunan tarafın, patenti ihlal eden ürünleri listelemeden bile, davanın reddi yönünde hareket etmesine olanak tanır.

Texas’ın Doğu Bölgesi hala en popüler ticari marka ihlali mahkemesidir. 2015 yılında 2.540 patent ihlali davası bulunmaktadır. Bu, ülkedeki başvuruların yüzde 43,6’sını temsil ediyor. Muhtemel sebeplerden biri bölge yargıcıdır. ABD’deki tüm davaların yüzde yirmisi Yargıç James Rodney Gilstrap’a devrediliyor. Delaware Bölgesi, ihlal davalarında en keskin düşüşü gördü. Mahkeme şu anda ülkedeki dosyalamaların yüzde 10’undan daha azını dava ediyor.

Texas’ın Doğu Bölgesi ve Yargıç Gilstrap’ın popülerlik kazanmasının bir nedeni, genellikle patent trollerinden yana olmalarıdır . Patent trolleri de patent davalarının önemli bir parçası haline geldi. Bu firmalar herhangi bir ürün üretmeden patent ararlar ve geliştirirler. Gelir elde etmek için bu patentleri lisanslıyorlar. Davacıysanız, bu mahkeme en iyi seçimdir. Sanık iseniz, Delaware ve Kuzey Kaliforniya mahkemeleri ihtiyaçlarınıza daha açık olacaktır.

Patent Deneme ve Temyiz Kurulu (PTAB), 2014’ten beri her çeyrekte 400 ile 460 arasında başvuru ile sabit kaldı. Parçalar arası incelemeler en yaygın dosyalama türüdür. Ancak, 2015’in son çeyreğinde sadece 375 başvuru vardı. Bunun nedeni, zayıf patent taleplerinin daha az yeniden inceleme gerektirmesidir.

Ticari marka ihlali davaları son 10 yılda tutarlı kaldı. 2005 yılında 3.820 dava açıldı. 2015 yılında 3.449 vaka vardı. En yüksek nokta, 4.282 ticari marka davasının olduğu 2014 yılındaydı. Bu, 2014’ün üçüncü çeyreğinde 1.407 vaka olan büyük bir artışı içeriyor. Bu davaların yaklaşık üçte biri, Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncuları tarafından benzerliklerini tazminatsız kullanmak için lige karşı açıldı.

Telif hakkı ihlali davaları 2005’ten bu yana keskin bir düşüş gösterdi. İlginç bir gerçek, Malibu Media LLC’nin 2009’dan beri 4.332 telif hakkı davasında davacı olmasıdır. Bu başvuruların her biri dosya paylaşımı içindir. Tek bir davacı tarafından açılan sonraki en yüksek dava sayısı 274’tür. Bununla birlikte, çoğu dosyalama yetişkin medya şirketlerine aittir. 2009’dan beri Malibu Media LLC gibi dosya paylaşım davalarında mahkeme dışı uzlaşma oranı yüzde 90,6’dır. Bu, zamanın sadece yüzde 64,1’inde mahkeme dışında çözülen diğer davalara göre çok büyük bir artış.

 

Patent Davasında Patent Çizimleri

2012’de bir Pricewater house Coopers araştırması, o yıl 5.000’den fazla davanın açıldığını ortaya koydu. Bu tüm zamanların rekoruydu. Ayrıca, her davanın ortalama bir maliyeti vardı.2,68 €milyon _ Patent davalarıyla ilgili maliyetler nedeniyle, birçok patent sahibi ve avukat, geliştirilmiş patent çizimlerine yöneliyor . Kaliteli patent çizimleri, yalnızca patent almanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ihlallere karşı da koruma sağlar.

Patent davası, bir patent sahibi için en kötü senaryodur. İyi çizimlerle dava açılmamalı bile. Bunun yerine, ihlal edenleri fikrinizi çalmaya çalışmaktan caydırır. Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CAD) yazılımını kullanmak, kaliteli ve ayrıntılı çizimler elde etmenin en iyi yoludur. Bunları ayrıca bir sabit sürücüden bilgisayarınıza kolayca yükleyerek, el çizimlerini yeniden eskiz ederken zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.

Patent çizimlerinin patent davalarında bu kadar önemli olmasının nedeni, hakimleri, jürileri, hakemleri ve arabulucuları patentli ürün hakkında eğitmeleridir. Ayrıca, ürünle ilgili patent taleplerinizi göstermenize yardımcı olurlar. Bazı mahkemelerde avukatlar patent çizimlerinin büyütülmüş versiyonlarını giremeyebilirler. Bunun yerine, orijinal patent başvurusunun bir kopyasını alırlar. Çizimler ne kadar iyi olursa, lehinize bir karar verme şansınız o kadar yüksek olur.

Bir patent tasarımcısına ihtiyacınız varsa, patent çizimleri oluşturma konusunda deneyimli birini arayın. Bu, hem başvuru hem de alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) için olmalıdır. Bu kişiye patentle ne kadar aşina olursanız, o kadar hızlı çalışabilir. Bu, kaliteli bir patent çiziminde tasarruf sağlar. Mahkemeye giderseniz, patent hazırlayanlar buluşu daha net veya derinlemesine gösterebilirler. Buna 3 boyutlu animasyon veya patlama çizelgeleri dahildir.

Bir patent çiziminin birçok yönü, bir mahkeme davasında size yardımcı olabilir. Boyut, öğelerin konumu ve netlik, diğerlerinin patentinizi anlamasına yardımcı olur. Renkler ayrıca söz konusu parçalara dikkat çekmeye yardımcı olur. Genel olarak, patent davalarında patent çizim seçenekleriniz şunları içerir:

Buluşunuzun karmaşık kısımlarını basitleştirmek için grafikler ve çizelgeler.
Ürünler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri gösteren gerçekçi animasyonlar.
Zaman çizelgeleri.
Bir teknolojinin nasıl çalıştığını gösteren 3 boyutlu animasyonlar.
Powerpoint sunumları, çalışan modeller veya fotoğraflar.
Unutmayın, yalnızca çizimler ihlale karar vermek için kullanılır . Haksız rekabetin kanıtı bile mahkemede daha az kullanışlıdır.

Bir patent çizimi tasarlıyorsanız, patent talebinin tüm görsel açıklamasına ihtiyaç duyduğunu unutmayın. USPTO’ya göre bu, “patentli olmak istenen tasarımla ilgili hiçbir şeyin varsayıma bırakılmadığı” anlamına geliyor. Bu fikir, Gorham v. White’ın dönüm noktası niteliğindeki mahkeme davasının merkezinde yer aldı. Bu durum, sıradan bir gözlemcinin iki buluşun aynı olduğunu belirleyebilmesi gereken sıradan gözlemci testinin temelidir . Patent davaları bir ürünün tasarımına, görsel yönlerine ve biçimine baktığından, patent çizimleri etkili bir savunma ve koruma aracıdır.

 

Son Mahkeme Savaşları ve Kanunları

Genel olarak, patent davalarında son zamanlarda bir yavaşlama görüldü. Sebeplerden biri Alice Corp. v. CLS Bank International’dır (2014). Bu mahkeme, bir zamanlar patentlenebilir olduğu düşünülen ticari uygulamaların olmadığına karar verdi. Bu, Wal-Mart ve patent trolleri gibi birçok davalının mahkemede daha az anlaşma yapmasına veya onlara karşı dava açmasına yardımcı oldu. Alice’in kararlarına giren davalar artık hızlı ve ucuz bir şekilde reddediliyor.

Bununla birlikte, fikri mülkiyet hakları, patent davalarının gelişen bir parçasıdır. USPTO’ya göre, bu tür bir dava, önceki tekniğe dayalı olarak patent geçerliliğini belirler. Bu kasalar, daha hızlı ve daha ucuz oldukları için geleneksel kasalardan daha popülerdir.

2011 AIA, ihlal davalarının manzarasını değiştirdi, ancak davanın yerini değiştirmedi. Ve yakın gelecekte patent davaları için herhangi bir mevzuatın ortaya çıkacağına inanmak için çok az neden var. Bunun nedeni Kongre’nin değişen partileri, lobiciler ve diğer konular.

Hukuk uzmanlarına göre, kaynak miktarı nedeniyle patent davaları da yavaşlıyor. Daha büyük firmalar, diğer davalara avukatlar koyuyor ve daha küçük projeler için bütçeleri kesiyor. Daha büyük hukuk ekipleri tarafından dikkate alınması için, çözümün çabaya değer olması gerekir. Patent davalarını yavaşlatan diğer şeyler, davaların çeşitliliği ve hazırlıktır.

Patent Davası Hakkında Sorular

Patent ihlali nedeniyle başka bir şirkete dava açmam ne kadar sürer?

İhlal tarihinden itibaren altı yıl içinde dava açmalısınız. Altı yıl sonra, ihlal onaylanır. Bu saatten sonra yasal bir yol yoktur. Davalar herhangi bir süre devam edebilir. Taraflar bir takvim üzerinde anlaşabilirler. Ayrıca bir “roket yuvası” olan mahkemelere de yerleşebilirler. Bu, davaların bir yıl içinde karara bağlanmasını hedefliyor.

 

Patent davaları diğer davalar gibi midir?

Patent davasını içeren mahkeme davaları, diğer davalara benzer. Bir davacı, savunma, her iki taraf için avukatlar ve jüriler içerirler. Temel fark, hakimin neyin patent geçerliliği ve ihlali olduğuna karar vermek için kendi inançlarını kullanmasıdır.

 

Mahkeme davaları nerede görülür?

Dava yeri davacıya göre değişir. Ancak, sanıkların en büyük endişesi, davanın iş yerlerinden çok uzakta olmasıdır. Bu yasayı değiştirme çağrıları her zaman tartışma masasındadır.

 

Patent davasında beni kim temsil edebilir?

Federal mahkemede, deneyimli bir avukat tercih edilen taraftır. PTAB davaları için avukatın USPTO’ya kayıtlı olması gerekir.

 

İşlemler hangi dilde yapılıyor?

Tüm işlemler İngilizcedir. Ancak tanıklar gerekirse tercüman aracılığıyla ifade verebilirler. Yabancı dillerdeki diğer tüm belgeler onaylı tercümesi ile birlikte gelmelidir.

 

Patentimi uygulamak için hangi seçeneklere sahibim?

İhtiyati tedbir, tespit kararı ve parasal yargı içeren bir hukuk davası açabilirsiniz. Bir sınır anlaşması, ihlal eden malın ülkeye ithal edilmesini yasaklar. Şu anda, bir hak ihlaline karşı suç duyurusunda bulunamazsınız.

 

Patent davaları için diğer bazı hususlar nelerdir?

Durdurma ve cayma mektubu vermeyin . Bu, ihlal eden tarafından bir tespit kararı almak için kullanılabilir. ABD mahkemeleri sınır ötesi tedbir kararlarını da tanıyabilir. Ancak yabancı ülkelerde devam eden davaları beklemezler.

Patent davaları, nitelikli avukatların dikkatini gerektiren karmaşık bir konudur. Patent davalarıyla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, yasal ihtiyaçlarınızı Avukatlarımıza danışarak güvenli adımlar atabilirsiniz.

—————————————

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
 • Telif hakları
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
Sonraki İçerik