Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi Miras, mirasçı tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir ve bu durumda mirasçı, mirastan feragat etmiş sayılır. Mirasın reddi, hem hayatta olan hem de...

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı

Yasal Mirasçılar

Ana SayfaEdirneKOZAN HUKUK BÜROSU

KOZAN HUKUK BÜROSU

KOZAN HUKUK BÜROSU

ŞİRKET TANIMI

Kozan Hukuk Bürosu, genç ve dinamik yapısıyla kurumsal çalışmayı ilke edinmiş ve gerek sanal ortamın kolaylıklarından yararlanarak gerekse konvansiyonel mantıkta, direkt ve yerinde müdahale ile Şirketinizi zarara uğratacak durumlara karşı çözümler üretir. Bu çözümleri üretirken kalabalık hukuk bürolarının yarattığı ağır mali yükü müvekkillerine mâl etmemek için yenilikçi çalışma prensibiyle konusunda uzman kişilere ihtiyaç duyulduğunda başvurulan danışman olarak çalışmaktadır.

Büromuz İcra İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul ve Tapu Kadastro Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar, Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve diğer çeşitli alanlarda uzman olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Edirne Avukatlar, Ceza Hukuku, Ağır Ceza Avukatı, Aile Hukuku, Medeni Miras Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, İdare Hukuku, Marka Vekili, Borçlar Hukuku Hizmeti Vermekteyiz.

HİZMET TANIMI

CEZA HUKUKU

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgu işlemleri sırasında hazır bulunulması
 • Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü
 • Denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık

MEDENİ HUKUK VE MİRAS HUKUKU

 • Tereke davaları
 • Ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Mirasın taksimi

AİLE HUKUKU

 • Evlilikte mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri)
 • Evlenmeye izin
 • Evlat edinme
 • Nesebin Tashihi ve babalık davası
 • Boşanma protokolü
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Velayet
 • Boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin nafaka ve tazminat davaları

İŞ HUKUKU (İŞÇİ VE İŞVEREN VEKİLİ VASFI İLE)

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma)
 • İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü
 • İşyeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 • İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • SGK düzenlemeleri
 • İşe iade ve maddi – manevi tazminat davaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi

BORÇLAR HUKUKU

 • Borçlar Kanunu çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti
 • Borç ilişkilerinden doğan her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık
 • Tüm Sözleşme Türlerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları
 • İnançlı işlemler
 • Devir ve temlik işlemleri

EŞYA HUKUKU

 • Taşınır veya taşınmazlara ilişkin her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık
 • Tapu Siciline ilişkin davalar
 • Zilyetliğin korunması davaları
 • Eşya Hukuku Kaynaklı Tüm Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar

İCRA & İFLAS HUKUKU

 • İcra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemlerinin başlatılması ve takibi
 • Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması
 • Menfi tespit, istirdat, istihkak, itirazın iptali v.b. gibi icra davaları ile iflas davaları
 • Haczin kaldırılması işlemleri

ARABULUCULUK
Arabuluculuk faaliyeti için öncelikle tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri, karar verebilecekleri hukuki bir uyuşmazlığın olması gerekmektedir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri hallerden anlaşılması gereken, feragat, vazgeçme, sulh gibi tamamen taraf iradesi ile yapılabilecek işlemlere cevaz veren hukuki ihtilaflar anlaşılmalıdır. Bunlara örnek vermek gerekirse; işçi-işveren uyuşmazlıkları, tazminat talepleri, ticari uyuşmazlıklar gibi.

İLETİŞİM

İstasyon Mah. Armoni Sok. Edirne Plaza K:2 D:8 Edirne Merkez 22100, Edirne
0537 620 17 80
avukat.space/kozan-hukuk-burosu.html
[email protected]

HİZMET BÖLGELERİ

Türkiye Geneline Hizmet Vermekteyiz. Ayrıca Yurt dışındaki müvekkillerimize de hizmetler vermekteyiz.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi: 08:00 – 17:00
Hafta Sonu: Kapalı

HARİTA

FOTOĞRAFLAR

Resimler Buraya Gelecektir.

MAKALELER

Makale 1

Makale 2

Makale 3

Makale 4

Makale 5

DEĞERLENDİRME