Sınırdışı kararına itiraz süresi içinde ne yapılmalıdır?

0
0

Sınırdışı kararına itiraz süresi içinde, ülkedeki yasalar ve yönetmeliklere göre geçerli bir şekilde bir itiraz davası açılmalıdır.

Bu dava, bir avukat veya hukuk danışmanı tarafından yapılabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.