Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca yabancı dil bilen bir tercümana ihtiyaç duyulabilir mi?

0
0

Evet, sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca yabancı dil bilen bir tercümana ihtiyaç duyulabilir.

Bu, ülkedeki yargı organları veya hukuk makamları tarafından sunulan hizmetlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve iletişim kurulmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.