Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca maddi yardım alınabilir mi?

0
0

Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca, bir kişinin maddi yardım alıp alamayacağı ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine göre değişebilir.

Ülkedeki yasalar ve yönetmelikler incelendiğinde, bir kişinin maddi yardım alıp alamayacağı belirlenebilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.