Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca ev sahibi olunabilir mi?

0
0

Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca, bir kişinin ev sahibi olup olamayacağı ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine göre değişebilir.

Ülkedeki yasalar ve yönetmelikler incelendiğinde, bir kişinin ev sahibi olup olamayacağı belirlenebilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.