Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca eğitim hakkı var mı?

0
0

Sınırdışı kararına itiraz süresi boyunca, bir kişinin eğitim hakkının bulunup bulunmayacağı ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine göre değişebilir. Ülkedeki yasalar ve yönetmelikler incelendiğinde, bir kişinin eğitim hakkının bulunup bulunmayacağı belirlenebilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.