Sınır dışı kararı uygulanırken ne tür haklara sahibim?

0
0

Sınır dışı kararı uygulanırken, yabancıların temel hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmesi gerekmektedir.

İşkence, kötü muamele veya insanlık dışı muameleye maruz bırakılmamak gibi temel haklarınız bulunmaktadır.

Ayrıca, sürecin hızlı ve adil bir şekilde işlemesi, hukuki destek alabilme ve ülkeye geri dönüş hakkı gibi haklarınız da bulunabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.