Sınır Dışı Edilme ve Toplum Üzerindeki Etkileri

0
0

Sınır dışı edilme ve deport süreçleri, toplum üzerinde de çeşitli etkiler yaratır.

Ailelerin ayrılması, çalışma ve yaşam koşullarının zorlaşması ve sosyal uyum sorunları bu etkiler arasında sayılabilir.

Özellikle, Türk vatandaşı sınır dışı edilebilir mi gibi sorular, sınır dışı edilme süreçlerinin toplumsal boyutlarını anlamak için önemlidir.

http://www.asalhukuk.com.tr

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.