Sınır Dışı Edilme Sebepleri ve İlgili Yasalar

0
0

Sınır dışı edilme sebepleri, ülke ye yasalarına ve politikalarına bağlı olarak değişir.

Başlıca sebepler arasında yasa dışı göçmenlik, vize ihlalleri, suç işleme ve terörizm gibi durumlar yer alır.

Ülkeler, bu sebeplerle ilgili yasaları ve düzenlemeleri, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla oluşturur.

http://www.asalhukuk.com.tr

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.