Sınır dışı edilirken ailem ne olacak?

1
0

Sınır dışı kararı, yabancının aile üyelerini de etkileyebilir.

Aile bireylerinin durumu, her birinin hukuki statüsüne, yaşlarına ve diğer koşullara bağlı olarak değerlendirilir.

Aile birliği ve çocukların yararına olan düzenlemeler göz önünde bulundurularak, aile üyelerinin de sınır dışı edilip edilmeyeceği veya farklı düzenlemeler yapılması kararlaştırılabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.