Nispi

0
0

Hukukta “nispi” terimi, orantılılık veya bağlantılılık anlamına gelir. Bir şeyin “nispi” olduğu durumlarda, bir şey diğerine oranla ele alınır ve ilişkileri karşılaştırmak için kullanılır.

Örneğin, bir hukuki davada, taraflar arasındaki haklar ve yükümlülükler, durumun özelliklerine göre nispi olarak belirlenebilir. Buna göre, her bir tarafın davranışları ve sorumlulukları, durumun özelliklerine göre orantılı bir şekilde değerlendirilir.

Ayrıca, nispi terimi hukukta “nispi ihtirazi kayıt” olarak da kullanılır. Bu, tarafların, hukuki bir işlem veya sözleşme yaparken, belirli bir şartın yerine getirilmesine bağlı olarak haklarını saklı tutmalarını sağlayan bir hukuki araçtır. Taraflar, nispi ihtirazi kayıt ile, sözleşme şartlarından birinin yerine getirilmemesi durumunda haklarını koruyabilirler.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.