Maktu

0
0

Hukukta “maktu” terimi, belirli bir durum veya olay için önceden belirlenmiş ve değişmeyen bir miktar veya tutarı ifade eder.

Örneğin, bir ceza miktarı veya bir harç tutarı gibi sabit bir tutar, hukukta maktu olarak adlandırılabilir.

Ayrıca, bir kanunda belirtilen sabit bir miktarın ödeneceği durumlar da maktu olarak adlandırılabilir.

Hukukta maktu tutarlar, belirli bir durum için önceden belirlenmiş olduğu için, tarafların anlaşmasına veya mahkemenin takdirine bağlı değildir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.