İşverenlerin çalışanları için ne tür yasal sorumlulukları vardır?

0
0

İşverenlerin çalışanları için ne tür yasal sorumlulukları vardır?

0
0

İşverenler, çalışanlarının haklarını koruyacak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde sorumludur.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.