İşverenlerin çalışanlara ne zaman işe alım belgesi vermesi gerekir?

0
0

İşverenlerin çalışanlara ne zaman işe alım belgesi vermesi gerekir?

0
0

İşverenler, çalışanlarını işe alırken, işe alım belgesini hemen vermek zorundadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.