İşverenlerin çalışanlara ne kadar izin vermesi gerekir?

0
0

İşverenlerin çalışanlara ne kadar izin vermesi gerekir?

0
0

İşverenler, çalışanların yılda 12 hafta izin almalarını sağlayacak şekilde izin vermek zorundadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.