İnşaat Hukuku'nda ne tür tazminatlar alınabilir?

0
0

İnşaat Hukuku’nda ne tür tazminatlar alınabilir?

0
0

Inşaat Hukuku, bağlamında çeşitli tazminatlar alınabilir. Bu tazminatlar arasında, haksız uygulamalardan doğan zararın tazminatı, haksız fiillerin tazminatı, inşaat malzemelerinin kullanımından doğan zararın tazminatı ve hakların korunması gibi tazminatlar bulunmaktadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.