İnşaat Hukuku'nda ne tür davalar açılabilir?

0
0

İnşaat Hukuku’nda ne tür davalar açılabilir?

0
0

İnşaat Hukuku, bağlamında çeşitli davalar açılmasına izin verir. Bu davalar arasında, haksız uygulamaların durdurulması, hizmetlerin tahsisi, haksız fiillerin tazminatı veya ücretlerin iadesi gibi davalar bulunmaktadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.