İnşaat Hukuku ile ne gibi haklarım bulunuyor?

0
0
0
0

Inşaat Hukuku, inşaat ve yapılaşma alanında gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan çok geniş bir alandır. Bu alanda, inşaat alanlarında hakların korunması, inşaat sözleşmelerinin yürürlükte kalması ve bağlamında hakların korunması gibi çeşitli haklar bulunmaktadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.