İdare hukuku ve özel hukuk arasındaki bağlantı nedir?

0
0

İdare hukuku ve özel hukuk arasındaki bağlantı nedir?

0
0

İdare hukuku ve özel hukuk arasında bağlantı, kamu hizmetlerinin uygulanmasından kaynaklanır. Özel hukuk, özel kişilerin ve şirketlerin arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için hukukun kurallarını incelerken, idare hukuku, kamu örgütlerinin kurallarının düzenlenmesi, uygulanması ve takibi için uygulanır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.