İdare hukuku ve adli hukuk arasındaki fark nedir?

0
0

İdare hukuku ve adli hukuk arasındaki fark nedir?

0
0

İdare hukuku, devletin ve diğer kamu örgütlerinin kurallarını incelerken, adli hukuk, özel kişilerin ve şirketlerin arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için hukukun kurallarını inceler. İdare hukuku, özel hukuktan farklı olarak, kamu örgütlerinin kurallarının düzenlenmesi, uygulanması ve takibi için uygulanır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.