İdare hukuku neleri kapsar?

0
0

İdare hukuku, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yönetiminin düzenlenmesi için kurulmuş yasaları kapsar. İdare hukuku, kamu hizmetleri, kamu personeli, kamu yönetiminin organizasyonu ve denetiminin yürütülmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.