İdare hukuku nedir?

Best Answer
0
0

İdare hukuku, devlet ve diğer kamu örgütlerinin oluşturdukları teorik ve pratik kurallar sistemini kapsayan, kamu hukuku dalıdır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yönetiminin düzenlenmesi için kurulmuş yasaları kapsar.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.