İdare hukuku neden önemlidir?

0
0

İdare hukuku, devletin kamu hizmetlerinin etkin ve adil biçimde yürütülmesi ve kamu yönetiminin düzenlenmesi için önemlidir. İdare hukukunun kuralları, kamu örgütlerinin etkin ve adil bir biçimde hizmet sunmalarını sağlar.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.