İdare hukuku ne zaman uygulanır?

0
0

İdare hukuku, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yönetiminin düzenlenmesi için kurulmuş yasaların uygulanmasıyla uygulanır. Kurallar, kamu görevlileri, kamu örgütleri ve kamu hizmetleri için geçerlidir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.