İdare hukuku kurallarının uygulanması nasıl sağlanır?

0
0

İdare hukuku kurallarının uygulanması nasıl sağlanır?

0
0

İdare hukuku kurallarının uygulanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yönetiminin düzenlenmesi için kurulmuş yasaların uygulanmasıyla sağlanır. Kuralların uygulanmasını sağlamak için, kamu örgütleri tarafından denetim amaçlı denetimler yapılır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.