İdare hukuku kurallarının türleri nelerdir?

0
0
0
0

İdare hukuku kuralları, kamu hizmetleri, kamu personeli, kamu yönetiminin organizasyonu ve denetiminin yürütülmesi gibi konuları kapsar. İdare hukuku kuralları, yasalar, tüzükler, kanunlar, yönetmelikler, genelgelere ve diğer hukuki belgelere dayanır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.