İdare hukuku kim tarafından yönetilir?

0
0

İdare hukuku, ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından yönetilir. İdare hukuku ülkemizde Anayasa Mahkemesi tarafından çok katmanlı olarak yönetilmektedir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.