İdare hukuku kapsamında neler korunur?

0
0

İdare hukuku kapsamında, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan mali kaynaklar, çalışanların hakları ve özel kişilerin hakları korunur. Ayrıca, idare hukuku kapsamında, kamu hizmetlerinin verimli ve adil bir biçimde yürütülmesi için gerekli olan kurallar da korunur.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.