İcra İflasının reddedilmesinin sonuçları nelerdir?

0
0

İcra İflasının reddedilmesinin sonuçları nelerdir?

0
0

İcra İflasının reddedilmesi halinde, iflas eden kişi veya şirketin borçlarının ödenmesi gerekir. İflas eden kişi veya şirket, borçlarını ödeme sorumluluğu ile karşı karşıya kalır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.