İcra İflasının kabul edilmesinin sonuçları nelerdir?

0
0

İcra İflasının kabul edilmesinin sonuçları nelerdir?

0
0

İcra İflasının kabul edilmesi halinde, iflas eden kişi veya şirketin borçlarının ödenmesi gerekmez. Borçlar, ilgili kredi verenler veya borçlu arasında bölüştürülür veya tamamen ödenmez.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.