İcra İflasının kabul edilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

0
0

İcra İflasının kabul edilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

0
0

İcra İflasının kabul edilmesi için, iflas eden kişinin veya şirketin borçlarını ödemeyecek kadar borçlanmış olması gereklidir. Ayrıca, iflas kararının kesinleşmesi için, ilgili kredi verenlerden en az birinin iflasın kabul edilmesini istemesi gereklidir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.