İcra İflası ne zaman meydana gelir?

0
0

İcra İflası, kişinin veya şirketin borçlarını ödeyemeyecek kadar borçlanması durumunda meydana gelir. İflasın meydana gelmesi, borçlarının ödenmesini önlemek için, iflasın ilan edilmesi gerektiği durumlarda meydana gelir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.