İcra İflas Hukuku nedir?

0
0

İcra İflas Hukuku, iflas eden bir tüketicinin borçlarını ödemeye çalışan bir kredi ödeme programını yöneten yasaların bütünüdür. İcra İflas Hukuku, iflas eden tüketici ve kredi verenler arasındaki borçlanma ilişkilerini regüle eder. Bu hukuk, tüketicinin borçlarının ödenmesini sağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri içerir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.