İcra İflas Hukuku hangi olaylara uygulanır?

0
0

İcra İflas Hukuku, kişilerin veya şirketlerin iflası durumunda uygulanır. İflas, kişinin veya şirketin borçlarını ödeyemeyecek kadar parasal sıkıntıya düşmesi durumudur. İcra İflas Hukuku, iflas eden kişinin veya şirketin borçlarının ödenmesi için gerekli yasal düzenlemeleri içerir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.