Enerji hukukuyla ilgili özel bir yasal düzenleyici mevzuatı var mı?

0
0

Enerji hukukuyla ilgili özel bir yasal düzenleyici mevzuatı var mı?

0
0

Enerji hukuku, çeşitli yasalara dayalı ve özel hukuk kurallarının bir bileşimidir. Her ülkenin kendi enerji hukuku mevzuatı olabilir. Bu mevzuat, ülkelerin kendi enerji kaynaklarını kullanma ve üretme şekillerini, enerji üretiminde kullanılan teknolojileri, enerji üretiminde kullanılan kaynakları, enerji üretiminin kontrolünü ve enerji üretim ve kullanımının çevreye etkilerini düzenleyebilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.