Diş Ticaret Hukuku neyi kapsar?

0
0

Diş Ticaret Hukuku, uluslararası ticaret işlemlerinin yasal hükümleri tarafından kontrol edilmesini sağlamak için ticari ilişkileri, ürünlerin ithalatını ve ihracatını, ürünlerin kalite standartlarını, ticaret veya ticari ürünlerin haklarını, ticaret ürünlerinin kullanımını ve korunmasını, ticari ilişkilere ilişkin olarak yapılan sözleşmeleri, uluslararası ticaret işlemlerinin vergileme sistemlerini, uluslararası ticaretin finansmanını, ticari ürünlerin nakliyesini ve ödemelerini, uluslararası ticaretin kontrolünü, ticaretin düzenlenmesini ve ticaretin korunmasını kapsar.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.