Diş Ticaret Hukuku nedir?

0
0

Diş Ticaret Hukuku, uluslararası ticaret işlemlerinin yasal hükümleri tarafından kontrol edilmesini sağlayan bir hukuktur. Diş Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun bir alt dalıdır ve uluslararası ticaret hukuku ile ilişkili yasal ve yönetmelikleri kapsar.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.