Diş Ticaret Hukuku kapsamında hangi kurallar mevcuttur?

0
0

Diş Ticaret Hukuku kapsamında hangi kurallar mevcuttur?

0
0

Diş Ticaret Hukuku kapsamında, uluslararası ticaret işlemlerini düzenlemek için, uluslararası kurallar ve standartlar, sözleşmeler, ürünlerin ithalatı ve ihracatı, ürünlerin kalite standartları, ticari haklar, ürünlerin nakliyesi ve ödemeleri, vergileme sistemleri, finansman, kontrol, düzenleme ve koruma gibi birçok kural mevcuttur.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.