Derneklerin üyeleri ne gibi haklara sahiptir?

0
0

Derneklerin üyeleri, dernek kuruluş sözleşmesinde belirtilen üyelik haklarından veya dernek kurallarından kaynaklanan haklara sahiptir. Bu haklar arasında üyelerin karar alma hakkı, seçim hakkı, denetim hakkı, hakemlik hakkı, üyelikten çıkarılma hakkı, üyelik ücretinin iadesi hakkı, üyeler arasında hukuken öngörülen haklar gibi haklar bulunmaktadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.