Dernekler ne şekilde kurulabilir?

0
0

Dernekler, Kanunun izin verdiği şekilde kurulabilir. Bunlar özel dernekler, kamu dernekleri, meslek dernekleri, özel kuruluşlar, vakıflar veya sendikalar olabilir. Kurulacak derneğin niteliği, kuruluşun amacı, üyelerin kimlikleri, aktif ve pasif üyelerin hakları ve yükümlülükleri, kuruluşun yönetimi, mülkiyet hakkı ve üyelerin tasarruf hakları gibi konularda düzenlenmiş olan kuruluş sözleşmesi doğrultusunda kurulur.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.