Dernekler ne gibi faaliyetler yürütebilir?

0
0

Dernekler, sözleşme konusu olarak kuruluş sebepleri, üyelerin hak ve yükümlülükleri, organların yetkileri ve sorumlulukları, derneklerin mülkiyet hakkı, üyelerin tasarruf hakkı gibi konularda düzenlenmiş olan kuruluş sözleşmesinin öngördüğü faaliyetleri yürütebilir. Söz konusu faaliyetler eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, sosyal yardım, ekonomik kalkınma gibi konularda olabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.