Dernekler hangi yükümlülüklere tabidir?

0
0

Dernekler, Kanunun öngördüğü gibi üyelerin haklarını korumak, üyeler arasındaki haklarının korunmasını sağlamak, üyelerin kararlarına uyulmasını sağlamak, üyelerin haklarının korunmasının yanı sıra kuruluş amacına uygun olarak faaliyet yürütmek, üyelerin haklarının ihlal edilmesi durumunda üyelerin korunmasını sağlamak, derneklerin üyelerinin haklarının korunması, derneklerin faaliyetlerinin kanunlar tarafından belirlenen sınırlara uyması gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.