Dernekler hangi hallerde dağıtıma tabi tutulabilir?

0
0

Dernekler hangi hallerde dağıtıma tabi tutulabilir?

0
0

Dernekler, üyelerinin haklarını ihlal ettikleri, kuruluş amacına uygun faaliyetler yürütemedikleri, yönetiminin yetkilerini aştıkları, öngörülen kuralları çiğnedikleri, üyelerin haklarını ihlal ettikleri veya üyelerin haklarını korumaya yönelik önlemler alamadıkları hallerde dağıtıma tabi tutulabilir. Ayrıca, derneklerin kuruluş sözleşmesinde belirtilen amacının gerçekleşememesi durumunda da dağıtıma tabi tutulabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.