Deniz Ticareti Hukuku ne zaman uygulanır?

0
0

Deniz Ticareti Hukuku, uluslararası deniz ticaretiyle ilgili olayların oluşmasının ardından uygulanır. Ticari gemilerin inşası, sahipliği, kullanımı ve kontrolü, ticaret gemisi seyahati ve taşımacılığı, ticaret gemilerini etkileyen olaylar, hasarlar ve sorumluluklar gibi konularda uygulanır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.