Deniz Ticareti Hukuku kimleri kapsar?

0
0

Deniz Ticareti Hukuku, deniz ticaretiyle uğraşan uluslararası girişimleri ve kurumları kapsar. Bu kurumlar arasında gemi sahipleri, gemi işletmecileri, gemi mürettebatı, gemi çalışanları, gemi yükü taşıyanlar, gemi tacirleri, gemi yükleyicileri ve gemi yükleyicileri bulunur.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.