Deniz Ticareti Hukuku ile ilgili hangi davalar yürütülür?

0
0

Deniz Ticareti Hukuku ile ilgili hangi davalar yürütülür?

0
0

Deniz Ticareti Hukuku ile ilgili davalar arasında gemi sahipliği davaları, taşımacılık ve taşıma davaları, kapitülasyon davaları, ticaret gemisi seyahati davaları, hasar davaları, gemi kazaları davaları ve gemi sigortası davaları bulunur.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.